Εορτολόγιο 2021

Σήμερα 20 Φεβρουαρίου γιορτάζει ο Άγιος Λέων ο Θαυματουργός Επίσκοπος Κατάνης

Σήμερα 20 Φεβρουαρίου γιορτάζει ο Άγιος Λέων ο Θαυματουργός Επίσκοπος Κατάνης | Εορτολόγιο 2021 | ποιοσ γιορταζει σημερα | 20 φεβρουαριου | Εορτολόγιο 2021 | orthodoxia.online
Εορτολόγιο 2021: Εκκλησιαστική γιορτή σήμερα 20 Φεβρουαρίου. Μάθε ποιος ήταν ο Άγιος Λέων ο Θαυματουργός Επίσκοπος Κατάνης που γιορτάζει σήμερα

Οἰ μὲν νεκρὸς Λέοντος, εἶ δ’ οἵου πύθῃ,
Πάντως ἐροῦμεν. Τοῦ προέδρου Κατάνης.
Εἰκάδι ἀμφὶ Λέοντα χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευσαν.

Ο Άγιος Λέων εγεννήθηκε στη Ραβέννα της Ιταλίας από γονείς ευλαβείς και ευγενείς . Αφού εσπούδασε, εχειροτονήθηκε πρεσβύτερος στη Ραβέννα και αργότερα εξελέγη για την καθαρότητα και πνευματικότητα του βίου αυτού Επίσκοπος Κατάνης της Σικελίας.

Έγινε προστάτης των ορφανών και των χηρών, εδίδασκε και ενουθετούσε το ποίμνιό του και έκτισε το ναό της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας . Ο Άγιος διακρίθηκε, επίσης, για τους αγώνες του κατά των αιρετικών, τους οποίους ενίκησε και εντρόπιασε όχι μόνο με λόγια αλλά και με κείμενα.

Σήμερα 20 Φεβρουαρίου γιορτάζει ο Άγιος Λέων ο Θαυματουργός Επίσκοπος Κατάνης | Εορτολόγιο 2021 | ποιοσ γιορταζει σημερα | 20 φεβρουαριου | Εορτολόγιο 2021 | orthodoxia.online

Ο Άγιος Θεός τον επροίκισε με το χάρισμα της θαυματουργίας. Και τον μάγο Ηλιόδωρο που είχε πλανέψει πολλούς με μαγείες, μετά από προσευχή τον κατέκαψε με φωτιά, επειδή εκαυχόταν ότι μπορούσε να κάνει τα πάντα και ότι δεν εφοβόταν την φωτιά. Βλέποντας οι πιστοί το θαύμα αυτό κατεπλάγησαν .

Σήμερα 20 Φεβρουαρίου γιορτάζει ο Άγιος Λέων ο Θαυματουργός Επίσκοπος Κατάνης | Εορτολόγιο 2021 | ποιοσ γιορταζει σημερα | 20 φεβρουαριου | Εορτολόγιο 2021 | orthodoxia.online

Αμέσως το περιστατικό αυτό διαδόθηκε στη Βασιλεύουσα. Για το λόγο αυτό ο Άγιος προσκλήθηκε από τους βασιλείς Λέοντα Δ΄ (775 – 780 μ.Χ.) και Κωνσταντίνο ΣΤ΄ (780 – 798 μ.Χ.) στην Κωνσταντινούπολη, όπου αξιώθηκε πολλών τιμών.

Ο Άγιος Λέων εκοιμήθηκε με ειρήνη το 785 μ.Χ. και το σεπτό λείψανό του ενταφιάσθηκε στο ναό της Αγίας Λουκίας.

Σημείωση: Ο Άγιος Νικόδημος αναφέρει ότι ο Όσιος Λέων έζησε στην εποχή του Λέοντος του Σοφού (886 – 912 μ.Χ.).