Εορτολόγιο 2020

Εορτολόγιο 2020 | Τι γιορτή είναι σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο 2020 | Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου
Εορτολόγιο 2020 | Γιορτή σήμερα | Τι γιορτάζουμε και ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο 2020 : Τι γιορτή είναι σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου – Τι γιορτάζουμε και ποιοι γιορτάζουν.

Αγία Χαριτίνη
Οσία Μεθοδία της Κιμώλου
Άγιος Ερμογένης ο Ιερομάρτυρας ο Θαυματουργός
Αγία Μαμέλχθα


Ανάμνηση Οπτασίας Κοσμά μοναχού
Όσιος Ευδόκιμος ο Βατοπεδινός ο νεοφανής
Άγιος Ιωάννης επίσκοπος Ευχαΐτων «ο Μαυρόπους»
Σύναξη των Ιεραρχών της Μόσχας
Άγιος Βαρλαάμ του Σικίζσκ ο ερημίτης

Ευαγγέλιο

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ϛ´ 24 – 3024 πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν. 25 οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι, ὅτι πεινάσετε. οὐαί ὑμῖν οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε. 26 οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 27 Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν· ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, 28 εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν, προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. 29 τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς. 30 παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει.

Χρόνια πολλά