Εορτολόγιο 2020

Εορτολόγιο 2020: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Δεκεμβρίου

Εορτολόγιο 2020: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Δεκεμβρίου
Εορτολόγιο 2020: Οι γιορτές σήμερα Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου. Νηστεία & Ευαγγέλιο.

Εορτολόγιο 2020.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου.
Νηστεία.
Ευαγγέλιο.

Σήμερα Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου γιορτάζουν οι άγιοι:

Άγιοι Μηνάς ο Καλλικέλαδος, Ερμογένης και Εύγραφος
Όσιος Θωμάς ο Δεφουρκινός
Άγιος Γέμελλος
Άγιος Θεότεκνος


Άγιος Μαριανός
Άγιος Ευγένιος
Άγιος Αθανάσιος Επίσκοπος Μεθώνης
Σύναξη Αρχιστράτηγου Μιχαήλ «ἐν τοῖς Ἄδδα»
Μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου του εν Βουνένοις

Νηστεία – Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος

Ευαγγέλιο

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑ´ 28 – 33
28 ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 29 Καὶ εἶπε παραβολὴν αὐτοῖς· Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα. 30 ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ’ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν· 31 οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 32 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται. 33 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.

Χρόνια Πολλά & Καλό Στάδιο
orthodoxia.online