Εορτολόγιο 2020

Εορτολόγιο 2020 | Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Ιανουαρίου
Εορτολόγιο Νοεμβρίου 2020 | Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Ορθόδοξος Συναξαριστής Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020.

Όσιος Αλύπιος ο Κιονίτης
Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας
Όσιος Νίκων ο «Μετανοεῖτε»


Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας από τη Χίο
Όσιος Ακάκιος «ὁ ἐν τῇ Κλίμακι»
Άγιος Σοφιανός επίσκοπος Δρυϊνουπόλεως καί Αργυροκάστρου
Όσιος Ιάκωβος ο Αναχωρητής
Όσιος Σίλος επίσκοπος Κορίνθου της Περσίας


Ανάμνηση των εγκαινίων του ναού του Αγίου Γεωργίου «ἐν τῷ Κυπαρίσσῳ»
Άγιος Πέτρος επίσκοπος Ιεροσολύμων
Όσιος Χαιρέμων
Άγιος Ιννοκεντίος ο Θαυματουργός πρώτος επίσκοπος Ιρκούτας
Άγιος Προκόπιος ο Πέρσης

Νηστεία – Επιτρέπεται το ψάρι

Ευαγγέλιο

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 31 – 34
31 Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπε πρὸς αὐτούς· Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰερουσόλυμα, καὶ τελειωθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου. 32 παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσι καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται, 33 καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. 34 καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ’ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

Χρόνια Πολλά & Καλό Στάδιο
orthodoxia.online