Εορτολόγιο 2020

Εορτολόγιο 2020 | Ποιοι άγιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

Εορτολόγιο | Ποιοι άγιοι γιορτάζουν Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου
Εορτολόγιο 2020 | Ποιοι άγιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 5 Δεκεμβρίου - Πως νηστεύουμε.

Δείτε ποιοι άγιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 5 Δεκεμβρίου καθώς και πως νηστεύουμε.

Ορθόδοξος Συναξαριστής Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, γιορτάζουν οι άγιοι:

Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος
Άγιος Διογένης
Άγιος Αναστάσιος

Όσιος Γράτος
Άγιος Αβέρκιος
Όσιος Νόννος
Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης

Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός ο Οσιομάρτυρας και οι συν αυτώ Οσιομάρτυρες του Αγίου Όρους
Άγιος Νιζέριος

Νηστεία – Επιτρέπεται το ψάρι

Ευαγγέλιο σήμερα Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ´ 27 – 30
27 Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 28 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· 30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.

Χρόνια Πολλά & Καλό Στάδιο
orthodoxia.online