Εορτολόγιο 2020

Εορτολόγιο 2020 | 4 Οκτωβρίου Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Αθηνών

Ορθόδοξος συναξαριστής 4 Οκτωβρίου, Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Αθηνών
Εορτολόγιο 2020 | 4 Οκτωβρίου Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Αθηνών - Λέγεται ότι ήταν Αρεοπαγίτης και μαθητής του Αποστόλου Παύλου.

Ο Άγιος Ιερόθεος υπήρξε κατά παράδοσιν ο πρώτος Επίσκοπος των Αθηνών.

Λέγεται ότι ήταν Αρεοπαγίτης και μαθητής του Αποστόλου Παύλου.

Έζησε κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, γεννηθείς μάλιστα κατά την παράδοση λίγα χρόνια προ της ελεύσεως του Κυρίου.

Σε τελευταία ανάλυση τα του βίου, της δράσεως, των συγγραμάτων και της αγιοποιήσεως του Ιεροθέου καλύπτει βαθύ σκοτάδι.

Ιδιαίτερα γίνεται λόγος περί αγίων λειψάνων του Ιεροθέου και αποσπασμάτων έργων του, καθώς και περί παρουσίας του στην επιθανάτιο κλίνη της Θεοτόκου.

Η απεικόνιση του Αγίου σε μνημεία της χριστιανικής τέχνης και μάλιστα στην περίφημη μονή του Δαφνίου μαρτυρεί την σπουδαία απήχηση την οποία είχε η προσωπικότητά του στους Αθηναίους.

Ο Άγιος εκοιμήθηκε με ειρήνη και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 4 Οκτωβρίου.

Ιερά Λείψανα:

Η τίμια κάρα του φυλάσσεται στο ομώνυμο μοναστήρι στα Μέγαρα Αττικής. Επίσης λείψανά του σώζονται στο Άγιον Όρος, όπως και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς, καὶ νήφων ἐν πᾶσιν, ἀγαθὴν συνείδησιν ἱεροπρεπῶς ἐνδυσάμενος, ἤντλησας ἐκ τοῦ Σκεύους τῆς ἐκλογῆς τὰ ἀπόῤῥητα, καὶ τὴν πίστιν τηρήσας, τὸν ἴσον δρόμον τετέλεκας, Ἱερομάρτυς Ἱερόθεε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Τοῦ Παύλου ἠλίευσαι, ταὶς θεηγόροις πλοκαίς, καὶ ὅλος γεγένησαι, ἱερωμένος Θεῶ, σοφὲ Ἰερόθεε, σὺ γὰρ φιλοσοφίας, ταὶς ἀκτίσιν ἐκλάμπων, ὤφθης θεολογίας, ἀκριβοὺς ὑποφήτης, δι’ ἧς μυσταγωγούμεθα, Πάτερ τὰ κρείττονα.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Τὸν Ἱεράρχην Ἀθηνῶν ἀνευφημοῦμέν σε, ὡς μυηθέντες διὰ σοῦ ξέvα καὶ ἄῤῥητα, ἀνεδείχθης γὰρ θεόληπτος ὑμvολόγος. Ἀλλὰ πρέσβευε παμμάκαρ. Ἱερόθεε, ἐκ παντοίων συμπτωμάτων ἡμᾶς ῥύεσθαι, ἵνα κράζωμεν· Χαίροις Πάτερ Θεόσοφε.

Χρόνια πολλά