Εορτολόγιο 2020

Εορτολόγιο 2020 | 31 Δεκεμβρίου

Εορτολόγιο 2021 σήμερα και αύριο

Μοιραστείτε το άρθρο

Η σημερινή γιορτή – Εορτολόγιο 2020 – 31 Δεκεμβρίου

Οσία Μελάνη η Ρωμαία
Άγιος Ζωτικός ο Ορφανοτρόφος
Όσιος Γελάσιος


Όσιος Γάιος
Άγιες Δέκα Παρθένες
Αγία Ολυμπιοδώρα


Άγιος Βούσιρις
Αγία Νέμη
Άγιος Γαυδέντιος


Άγιος Γεώργιος ο Θαυματουργός ο λεγόμενος μαχαιρωμένος
Όσιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας ο Χαλκιδεύς


Απόδοση της εορτής των Χριστουγέννων
Άγιος Μέιλογκ

Χριστός Ετέχθη
orthodoxia.online

error: Content is protected !!