Εορτολόγιο 2020

4 Σεπτεμβρίου | Εορτολόγιο – Τι γιορτή είναι σήμερα Παρασκευή

Εορτολόγιο 2020 | 6 Νοεμβρίου
Εορτολόγιο 2020 : Τι γιορτάζουμε και ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

Εορτολόγιο 2020 : Τι γιορτή είναι σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου – Τι γιορτάζουμε και ποιοι γιορτάζουν.

Άγιος Βαβύλας ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος Αντιοχείας και τα Τρία Παιδιά που μαρτύρησαν μαζί μ’ αυτόν Αμμώνιος, Δονάτος και Φαύστος
Προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης
Αγία Ερμιόνη κόρη του αποστόλου Φιλίππου
Όσιος Άνθιμος ο νέος ασκητής από την Κεφαλονιά
Άγιος Βάβυλας διδάσκαλος στη Νικομήδεια και οι ογδόντα τέσσερις Μαθητές του
Άγιοι Θεότιμος και Θεόδουλος
Άγιος Πετρώνιος


Αγία Χαριτίνη
Άγιος Σαρβήλος
Άγιοι Κεντυρίων, Θεόδωρος, Αμμιανός, Ιουλιανός και Ωκεανός
Άγιοι Θαθουήλ και Βεβαία
Άγιοι Κέγουρος, Σεκενδίνος, Σέκενδος και η μητέρα τους Ιερουσαλήμ, οι εν Βεροία μάρτυρες
Άγιοι Τρείς χιλιάδες εξακοσίοι εικοσιοκτώ Μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Νικομήδεια
Εύρεσις των Τιμίων Λειψάνων του νεομάρτυρος Θεοδώρου του Χατζή του Μυτιληναίου

 

Ευαγγέλιο σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Δ´ 1 – 9

1 Και πάλιν ήρχισε να διδάσκη ο Ιησούς εις την παραλίαν. Και εμαζεύθηκε πολύς λαός, δια να τον ακούση, ώστε αυτός ηναγκάσθη να ανεβή στο πλοίον και να καθίση εις αυτό μέσα εις την θάλασσαν. Ολος δε ο λαός ευρίσκετο εις την ξηράν πλησίον της θαλάσσης. 2 Και τους εδίδασκε πολλά με παραβολάς και τους έλεγεν εις την διδασκαλίαν του· 3 “Ακούσατε με προσοχήν. Ιδού εβγήκε ο γεωργός να σπείρη. 4 Και καθώς έσπερνε ένα μέρος του σπόρου έπεσε στον δρόμον και ήλθαν τα πτηνά και τον κατέφαγαν. 5 Και άλλο έπεσεν εις έδαφος πετρώδες, όπου δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως εβλάστησε, διότι δεν είχε βάθος γης. 6 Οταν δε ανέτειλε ο ήλιος, εκαψαλίσθηκε από τον καύσωνα και επειδή δεν είχε ρίζαν εξηράθηκε. 7 Και άλλο έπεσεν εις τα αγκάθια· εβλάστησαν δε και εμεγάλωσαν τα αγκάθια, το έπνιξαν ολόγυρα και δεν απέδωσε καρπόν. 8 Και άλλο έπεσεν εις την γην την γόνιμον και απέδιδε καρπόν καθώς εβλάστανε προς τα άνω και εμέστωνε. Και έφερε αλλού τριάντα κόκκους, αλλού εξήντα και αλλού εκατόν”. 9 Και έλεγεν εις αυτούς· “εκείνος που έχει αυτιά να ακούη, ας ακούη”. (Εκείνος που έχει αγαθήν διάθεσιν ας ακούση και ας διδαχθή).