Δείτε τις προσφορές μας
Εορτολόγιο 2020

10 Οκτωβρίου | Εορτολόγιο 2020 – Τι γιορτάζουμε και ποιοι γιορτάζουν

2 Νοεμβρίου γιορτή: Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Αντώνιος ο ομολογητής
Εορτολόγιο 2020 | Γιορτή σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου - Τι γιορτάζουμε και ποιοι γιορτάζουν
Προσφορές σε Εκκλησιαστικά & είδη για το σπίτι

Εορτολόγιο 2020 : Τι γιορτή είναι σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου – Τι γιορτάζουμε και ποιοι γιορτάζουν.

Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία τα αδέλφια
Όσιοι Θεόφιλος ο Ομολογητής και Λογγίνος ο Στυλίτης
Άγιοι Διακόσιοι Μάρτυρες
Άγιος Βασιανός
Άγιος Paulinus Αρχιεπίσκοπος Υόρκης


Όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα
Άγιος Ανδρέας της Τότμα
Άγιος Διονύσιος ο φιλόσοφος
Σύναξη των Αγίων της Βολυνίας
Άγιοι Είκοσι Έξι Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020
Ευαγγέλιο

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε´ 27 – 32

27 Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθε καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευῒν, καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι. 28 καὶ καταλιπὼν ἅπαντα ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 29 καὶ ἐποίησε δοχὴν μεγάλην Λευῒς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἦν ὄχλος τελωνῶν πολὺς καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ’ αὐτῶν κατακείμενοι. 30 καὶ ἐγόγγυζον οἱ γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες· Διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε; 31 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτούς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες· 32 οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.

Χρόνια πολλά

Evagelidis

Καραμανλής – Εκκλησιαστικά