Εκκλησία

Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής: Η μυστική και ειδωλολατρική αίρεση των ημερών μας

Η πορεία του κάθε Χριστιανού είναι Σταυροαναστάσιμη
Βλέπουμε, κρίνουμε, αντιδρούμε με μέτρο τον εαυτό μας.

Πάντοτε, ιδιαίτερα όμως στον καιρό μας, η λατρεία του «Εγώ» υπήρξε για πολλούς μια μυστική, ειδωλολατρική αίρεση. Αγαπούμε, εκτιμούμε, σκεπτόμαστε συνεχώς τον εαυτό μας.

Βλέπουμε, κρίνουμε, αντιδρούμε με μέτρο τον εαυτό μας. Κλινόμαστε στο οχυρό του «εγώ» μας για να είμαστε «ασφαλείς», και γινόμαστε απρόσιτοι, αιχμάλωτοι του εαυτού μας. Αγαπούμε τους άλλους μόνο σε σχέση με το δικό μας συμφέρον.

Η ιδιοτέλεια βρίσκεται στη ρίζα κάθε σχεδίου και ενέργειάς μας. Ακόμη και στις σχέσεις μας με το Θεό∙ κάνουμε το καλό όχι γιατί το θέλει Εκείνος, αλλά διότι θα το χρησιμοποιήσουμε για επενδύσεις καλής φήμης. Ακόμη και το Ευαγγέλιο το περνούμε από το φίλτρο των δικών μας προτιμήσεων, κρατώντας ο τι μας αρέσει και αφήνοντας για τους δήθεν υπερβολικούς τα πιο δύσκολα παραγγέλματα.

Ο Ιησούς όμως εξακολουθεί να καλεί όσους πραγματικά θέλουν να τον ακολουθήσουν σε μια πορεία ελευθερίας. Ελευθερίας από την πιο άδηλη και συνεχή σκλαβιά! Τη δουλεία του εαυτού μας.

Η πρώτη κίνηση για την κατάκτηση της προσωπικής ελευθερίας είναι να επαναστατήσουμε κατά της εγωιστικής προσκολλήσεως στο άτομό μας.

«Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μοι».

Τι σημαίνει η φράση «και ακολουθήτω μοι»; Πορεία στους δρόμους των ανθρώπων∙ ανάμεσα στους πονεμένους, τους φτωχούς, τους αρρώστους, τους παρεξηγημένους, κοντά σε όλους αυτούς που έχουν ανάγκη παρηγοριάς, καθοδηγήσεως, θεραπείας.

Αποστολή μου είναι «να φέρω στους φτωχούς το χαρμόσυνο άγγελμα, να γιατρέψω όσους έχουν συντετριμμένη καρδιά, να κηρύξω στους αιχμαλώτους απελευθέρωση, στους τυφλούς ανάβλεψη, να ελευθερώσω εκείνους που πιέζονται».

Μήνυμα χαράς (αυτό θα πεί ευαγγέλιο) έχουμε να φέρουμε. Η πορεία μας είναι μια συνεχής διακονία ελπίδας∙ προς όλους ανεξεραίτως. Ακολουθείστε με στο παράδειγμα συγχωρητικότητας, στοργής και φροντίδας για τους άλλους, μας προτρέπει ο Χριστός.

«Ακολουθήτω μοι» στο έργο για τη φανέρωση της αλήθειας και ανάμεσα στους δύσκολους εκείνους που ρωτούν άλλοτε για να μάθουν, άλλοτε πιστεύοντας ότι τα ξέρουν όλα. «Ακολουθήτω μοι» στον αγώνα για μια δίκαιη, ειλικρινή κοινωνία, χωρίς μάσκες φαρισαικής υποκρισίας, στην οποία τον τελευταίο λόγο δεν θα τον έχει το μίσος και οι δαιμονικές δυνάμεις, αλλά η αγάπη και το φως του Χριστού.

Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής