ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ψυχοσάββατο 2021: Το “Σάββατο των Ψυχών”

Ψυχοσάββατο 2021: Το "Σάββατο των Ψυχών"
Ψυχοσάββατο 2021: Γιατί η Εκκλησία καθιέρωσε τα Ψυχοσάββατα 

Δύο είναι τα Ψυχοσάββατα του Εκκλησιαστικού έτους, το Ψυχοσάββατο της Κυριακής της Απόκρεω και το Ψυχοσάββατο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής.

Ψυχοσάββατο 2021

Το Ψυχοσάββατο πριν από την Κυριακή της Απόκρεω, λέγεται και «Σάββατο των Ψυχών» και φέτος “πέφτει” στις 6 Μαρτίου.

Γιατί η Εκκλησία καθιέρωσε τα Ψυχοσάββατα

Ο λόγος που τα καθιέρωσε η Εκκλησία μας, παρ’ ότι κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους, είναι ο εξής:

Επειδή πολλοί κατά καιρούς απέθαναν μικροί ή στην ξενιτιά ή στη θάλασσα ή στα όρη και τους κρημνούς ή και μερικοί, λόγω πτώχειας, δεν αξιώθηκαν των διατεταγμένων μνημοσυνών, «οι θείοι Πατέρες φιλανθρώπως κινούμενοι θέσπισαν το μνημόσυνο αυτό υπέρ πάντων των άπ’ αιώνος εύσεβώς τελευτησάντων Χριστιανών».

Επειδή την Κυριακή της Απόκρεω ποιούμε ανάμνηση της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και οι κεκοιμημένοι μας ακόμη δεν κρίθηκαν, τους μνημονεύουμε και  επικαλούμενοι το άπειρο έλεος Του, παρακαλούμε τον Θεό με το μνημόσυνο πού κάνουμε, να τους αναπαύσει.

Συγχρόνως δε, ενθυμούμενοι και εμείς το θάνατο και «διεγειρόμεθα προς μετάνοιαν…».