Εκκλησία

Πως νηστεύουμε αύριο 8 Σεπτεμβρίου Γενέσιο της Θεοτόκου

Το σημάδι από την Παναγία

Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022, για την εκκλησία μας είναι μία μεγάλη Θεομητορική εορτή, εορτάζουμε τη Γέννηση της Θεοτόκου μας.

Οι Θεομητορικές εορτές είναι:

  • Ο Ευαγγελισμός (25 Μαρτίου)
  • Της Ζωοδόχου Πηγής (Παρασκευή της Διακ/σίμου)
  • Η Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Υπεραγίας Θεοτόκου (2 Ιουλίου)
  • Η Κοίμησις της Θεοτόκου (15 Αυγούστου)
  • Η Κατάθεσις της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου (31 Αυγούστου)
  • Το Γενέσιον της Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου)
  • Η Αγία Σκέπη της Θεοτόκου (28 Οκτωβρίου)
  • Τα Εισόδια της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου)
  • Η Σύναξις της Υπερ. Θεοτόκου (26 Δεκεμβρίου)

Όταν κάποια Θεομητορική εορτή πέφτει Τετάρτη ή Παρασκευή καταλύουμε ψάρι.
Αύριο Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 τρώμε από όλες τις τροφές.

Αύριο η Γέννηση της Θεοτόκου – Οπωσδήποτε νηστεία σε αυτό

Νηστεία ονομάζεται η εκούσια αποχή από τροφή. Κυρίως ο όρος αυτός χρησιμοποιείται από πολλούς λαούς για την εκούσια αποχή σε ορισμένες τροφές ιδίως για θρησκευτικούς λόγους.|

Η νηστεία αποτελεί συνήθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Το Γενέσιο της Θεοτόκου

«Ἀποκάλυψον πρὸς Κύριον τὴν ὁδόν σου καὶ ἔλπισον ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ αὐτὸς ποιήσει» (Ψαλμός λστ’ στ. 5). Φανέρωσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη το δρόμο και τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της ζωής σου και έλπισε σ’ Αυτόν και Αυτός θα κάνει εκείνα που ζητάς και χρειάζεσαι. Μ’ αυτή την εμπιστοσύνη και ελπίδα, ο Ιωακείμ και η Άννα ικέτευαν προσευχόμενοι το Θεό να τους χαρίσει παιδί, να το έχουν γλυκεία παρηγοριά στα γεράματα της.

Και την ελπίδα της ο Θεός έκανε πραγματικότητα. Της χάρισε την Παρθένο Μαριάμ, που ήταν ορισμένη να γεννήσει το Σωτήρα του κόσμου και να λάμψει σαν η πιο ευλογημένη μεταξύ των γυναικών. Ήταν εκείνη, από την οποία έμελλε να προέλθει Αυτός που θα συνέτριβε την κεφαλή του νοητού όφεως. Στην Παλαιά Διαθήκη δόθηκαν της προτυπώσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Μία είναι και η βάτος στο Σινά, την οποία ενώ είχαν περιζώσει φλόγες φωτιάς, αυτή δεν καιγόταν. Ήταν απεικόνιση της Παρθένου, που θα γεννούσε το Σωτήρα Χριστό και συγχρόνως θα διατηρούσε την παρθενία της. Έτσι, η Άννα και ο Ιωακείμ, που ήταν από το γένος του Δαβίδ, με την κραταιά ελπίδα που είχαν στο Θεό απέκτησαν απ’ Αυτόν το επιθυμητό δώρο, που θα συντροφεύει τον κόσμο μέχρι συντέλειας αιώνων.

Καλή αυριανή και χρόνια πολλά

Ορθοδοξία online

Κάνε το σχόλιο σου

Click here to post a comment

Απάντηση