Δείτε τις προσφορές μας
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων : Αποσχηματίζεται ο Ιερομονάχος Ευφροσύνος Αγιοσαββίτης

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων : Αποσχηματίζεται ο Ιερομονάχος Ευφροσύνος Αγιοσαββίτης
Την Τρίτην, 29ην Ιουλίου/11ην Αυγούστου 2020, συνήλθεν η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις κανονικήν Συνεδρίαν
Προσφορές σε Εκκλησιαστικά & είδη για το σπίτι

Την Τρίτην, 29ην Ιουλίου/11ην Αυγούστου 2020, συνήλθεν η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις κανονικήν Συνεδρίαν και εν τηλεδιασκέψει των εν Ιορδανία Συνοδικών μελών Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτου Διοκαισαρείας κ. Βενεδίκτου και Αρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου τη τεχνική επιμελεία του Πρεσβυτέρου π. Νικήτα, υπό την Προεδρίαν της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος επελήφθη διαφόρων θεμάτων του Πατριαρχείου, σχετικώς με τας σχέσεις αυτού προς τας αδελφάς Ορθοδόξους Εκκλησίας και το Αραβόφωνον Ορθόδοξον ποίμνιον αυτού, την αναπροσαρμογήν της νομοθεσίας των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων αυτού εν πιστότητι προς την νομικήν παράδοσιν και εν κατανοήσει των συγχρόνων επελθουσών αλλαγών εις την ζωήν των ανθρώπων και

Α. Διώρισε τη προτάσει του Μακαριωτάτου τον ηγούμενον της Ιεράς Μονής Χοζεβά Αρχιμανδρίτην π. Κωνσταντίνον Περαματζή ως μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Β. Απεφάσισεν τον εις την τάξιν των λαικών υποβιβασμόν του Ιερομονάχου Ευφροσύνου, Αγιοσαββίτου του το πρώτον και διακονητού του σεπτού προσκυνήματος του Θεομητορικού Μνήματος εν Γεθσημανή επ’ εσχάτων, λόγω αποδράσεως αυτού άνευ ουδεμιάς ενημερώσεως της εκκλησιαστικής αρχής αυτού, και επεφυλάχθη να αποκαταστήση αυτόν εις την Ιερωσύνην, εφ’ όσον ούτος επιστρέψη εις την μετάνοιαν αυτού.

Κοινοποιώντας μας βοηθάτε

Evagelidis

Καραμανλής – Εκκλησιαστικά