Οικουμενικός Πατριάρχης και Αρχιεπίσκοπος Κύπρου θα συλλειτουργήσουν στο Φανάρι την Κυριακή της Ορθοδοξίας
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικός Πατριάρχης και Αρχιεπίσκοπος Κύπρου θα συλλειτουργήσουν στο Φανάρι την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Την πόρτα για την αναγνώριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας από την Εκκλησία της Κύπρου, ανοίγει η Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Φανάρι και στην οποία θα χοροστατήσουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος.

Την πόρτα για την αναγνώριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας από την Εκκλησία της Κύπρου, ανοίγει η Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Φανάρι και στην οποία θα συλλειτουργήσουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος.

Ἀνακοινοῦται ὅτι, ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 7ης Μαρτίου, καί ὥραν 4ην μ. μ..

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 8ην ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος θά προστῇ τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῆς Α. Μακαριότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β’.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, θά τελεσθῇ τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ καί θά ἐπακολουθήσῃ ἡ λιτάνευσις τῶν ἱ. εἰκόνων ὑπό τοῦ Πατριάρχου, τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν συλλειτουργούντων Αὐτοῖς ἁγίων Ἀρχιερέων.