ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο

Ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο
Τα μεγάλα γεγονότα που ακολούθησαν το μέγιστο γεγονός της Γεννήσεως του Κυρίου, επισφραγίζονται με τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή

Κυριακή μετά τα Φώτα – Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή

Τα μεγάλα γεγονότα που ακολούθησαν το μέγιστο γεγονός της Γεννήσεως του Κυρίου, επισφραγίζονται με τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, η οποία μας μίλησε περί της ενάρξεως του κηρύγματος του Κυρίου μετά την Βάπτισή Του υπό του Ιωάννου του Προδρόμου.

Ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο

Αναφέρεται, λοιπόν στο Ανάγνωσμα πως με την αρχή της δράσεως του Ιησού στον κόσμο, έγινε πραγματικότητα και το ρηθέν υπό του Ησαΐου του προφήτου, ο οποίος προανήγγειλεν ότι: «ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς».

Πράγματι, την εποχή κατά την οποίαν εγεννήθη ο Χριστός, βαθύ σκοτάδι επικρατούσε σε ολόκληρη την ανθρωπότητα… Φυσικά, δεν αναφερόμεθα στο αισθητό σκότος αλλά στο αόρατο, που αφορούσε την κενότητα του πνευματικού βίου, την αδυναμία της απελευθερώσεως του ανθρώπου από την αμαρτία και τα δεσμά της, τα οποία ως ισχυρό ναρκωτικό νέκρωναν κάθε αντίδραση για αναζωογόνηση και ηθική ανάκαμψη.

Οι παγίδες του διαβόλου

Ωστόσο, με την λαμπρήν έλευση του Κυρίου και την δια αυτής «εν σαρκί» φανερώσεως της πληρότητος του Θεού, η αποκάλυψη της αληθείας που έλαμψεν ως μέγα φως, διέλυσε τις παγίδες του δολοπλόκου διαβόλου και επανέφερε τη ζεστασιά στις κρύες καρδιές των ανθρώπων. Το σκοτάδι της πνευματικής άγνοιας εξαφανίσθηκε διότι το φως του Χριστού έριξε τις ζωογόνες αχτίδες του και απομάκρυνε τις δεισιδαιμονίες, τις πλάνες και τις αιρέσεις που κυριαρχούσαν και σύγχυζαν το νου  των ανθρώπων.

Το ιλαρό φως του Κυρίου, άνοιξε τους μεταπτωτικούς «κλειστούς» οφθαλμούς των ψυχών -οι οποίοι μπόρεσαν πια να δουν καθαρά και μακριά από τις κοσμικές απολαύσεις και τις ποικίλες εφάμαρτες φιλοσοφικές και κοινωνικές τάσεις που κυριαρχούσαν κατά την εποχήν εκείνη- το μεγαλείο της μελλούσης ζωής και της αιωνιότητος, που προσφέρονται εντός της Βασιλείας του Θεού.

Ο δωρεοδότης Θεός, συνέστειλε την θεία φύση του με την ανθρωπίνη εις το πρόσωπο του Υιού Του, ο Οποίος όντας ξένος με την αμαρτία και τον θάνατον, αναστήθηκε μετά την Σταύρωσή Του και ανελήφθη στους ουρανούς. Ωστόσο, όπως μας πληροφόρησε στην σημερινή αποστολική περικοπή ο Απόστολος Παύλος, η άπειρος φιλανθρωπία Του δεν αρκέσθηκε σ’ αυτά αλλά έστειλε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητάς Του και σκόρπισε -σε δικαίους και αδίκους-  δώρα πνευματικά και αιώνια.

Φως της Δικαιοσύνης & Ήλιος Νοητός

Το Φως της Δικαιοσύνης, ο Ήλιος ο Νοητός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, Αυτός, ο Οποίος διακήρυξε πως εκείνος που θα Τον ακολουθήσει δεν θα περιπατήσει ποτέ πια στο σκοτάδι, εφάνη εις άπασα την οικουμένη και δίδαξε σε εμάς, τα λογικά δημιουργήματα του Θεού, ότι είμεθα ικανοί ως κληρονόμοι της αιωνιότητάς Του, να λάμψουμε κι εμείς –έχοντάς Τον ως οδηγό του βίου μας- εις την ουράνιον Βασιλεία Του.

Αυτός, αγαπητοί αδελφοί μου, που θα αποφασίσει να θέσει όλη τη ζωή του υπό την σκέπη της του φωτός του Κυρίου, αποδιώχνοντας το προσωπικό θέλημα και ταυτιζόμενος με πίστη και ελπίδα στο θέλημά Του, θα αποφύγει τις πλεκτάνες του διαβόλου και θα βαδίσει με σιγουριά και μακαριότητα στην οδό της μετανοίας και κατά συνέπεια της σωτηρίας της ψυχής του. Ας, κρατήσουμε συνειδητά λοιπόν, ανοικτές τις «θύρες» της ψυχής μας, ώστε να εισέλθει ο θείος φωτισμός και να επέλθει αγιασμός εις κάθε σκοτεινή πτυχή της. Έτσι, ευγνώμονες και δοξολογούντες τον Πανάγαθο Θεό, θα γίνουμε άξιοι συγκληρονόμοι της Βασιλείας Του.

Αμήν.

Σύνταξη Α.Τ για το orthodoxia.online