Εκκλησία

Μνημόσυνο για τους κοιμηθέντας Ιεράρχες του Θρόνου την παρελθούσα τριετία

Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης ἰδίου, καί ὥραν 4ην μ. μ., θά χοροστατήσῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων. 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἀνακοινοῦται, ὅτι, τήν προσεχῆ Δ’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 14ην Ἀπριλίου, τελεσθήσεται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, καθ᾿ ἥν θά τελεσθῇ καί τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κατά τήν τελευταίαν τριετίαν κοιμηθέντων ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Θά ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούση τοῦ Θρόνου.

Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης ἰδίου, καί ὥραν 4ην μ. μ., θά χοροστατήσῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων.

ΠΗΓΗ: Φανάριον