Advertisements
Εκκλησία

Μητροπολίτης Βεροίας: Ζούμε πάμπολλα θαύματα καθημερινά από τους αγίους

Μητροπολίτης Βεροίας
Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου ο Μητροπολίτης Βεροίας, λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα (Κυριωτίσσης) Βεροίας
Advertisements

Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα (Κυριωτίσσης) Βεροίας για την εορτή του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, προστάτου των καρκινοπαθών.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε μνημόσυνο για τα αποβιώσαντα μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ημαθίας, αρτοκλασία για τους ασθενείς και αναγνώστηκε ειδική ευχή.

Στην ομιλία του ο Μητροπολίτης ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Τω μύρω του Πνεύ­μα­τος ποιμήν Λαμψά­κου οφθείς, την θείαν ενέρ­γειαν παρά Θεού δαψιλώς θαυμά­των ε­πλού­τησας».

Στις ημέρες μας πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι επιδιώκουν να απο­κτήσουν αξιώ­ματα καί υλικό πλούτο. Πολλοί είναι εκείνοι που αγωνίζονται να κερδίσουν όσα περισσότερα μπορούν και προσφέ­ρουν τα πάντα γι᾽ αυτόν τον σκοπό, χωρίς να σκέφτονται όμως ότι και τα αξιώματα και ο πλούτος δεν είναι αιώνια. Είναι προσωρινά και δεν συνοδεύουν μόνιμα τον άνθρωπο που τα απέκτησε και τα κατέχει, αλλά διαρκούν, στην κα­λύτερη περίπτωση, όσο διαρκεί και η ζωή του.

Υπάρχουν όμως και κάποιοι, οι οποίοι αντί να αγωνιούν για να αποκτήσουν υλικά αγαθά που θα χρησιμοποιήσουν για τη δική τους ευχαρίστηση, χαίρονται να προσ­φέρουν όσα έχουν προκειμένου να βοηθήσουν και να χαροποιήσουν τους συναν­θρώπους τους.

Αυτό έκανε και ο εορταζόμενος σήμερα άγιος Παρθένιος, επίσκο­πος Λαμψάκου, ο θαυματουργός, του οποίου έχουμε την ευλογία να προσκυνούμε και το χαριτόβρυτο λείψανό του.

Έζησε στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στη Βιθυνία της Μικράς Ασίας, και ήταν παιδί ενός διακόνου της Εκκλησίας. Έτσι γα­λουχήθηκε από μικρός στην πίστη και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Και όταν μεγάλωσε, δεν επιδίωξε κάποια προνομιούχο θέση, αλλά επέλεξε το ταπεινό αλλά ευλογη­μένο επάγγελ­μα του αλιέως, μιμού­με­νος τους μαθητές του Κυρίου μας, οι περισ­σότεροι από τους οποί­ους ήταν αλι­εις. Μάλιστα έκανε και κάτι πολύ σημαντικό και αξιέ­παινο. Τα χρήματα που κέρδιζε από τα ψάρια που έπιανε και πωλούσε, δεν τα κρατούσε για τον εαυτό του, αλλά τα μοίραζε στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Και όταν εκεί­νοι τον ευχαριστούσαν για την προσ­φορά του, τους απαντούσε ότι δεν είναι ανάγκη να τον ευχαρι­στούν, γιατί δεν είναι ξένοι αλλά αδελφοί και μέλη της ίδιας οικογε­νείας.

Και αν η Εκκλησία για την ενά­ρε­τη ζωή και την πίστη του του εμ­πιστεύθηκε τη διαποίμανση των αν­θρώπων και τον τίμησε όχι με κοσμικά αξιώματα, αλλά καθιστώ­ντας τον αλιέα όχι ψαριών αλλά ψυχών, χειροτονώντας τον αρχικά πρεσβύτερο και αρ­γότερα επίσκοπο Λαμψάκου με τη χάρη του αγίου Πνεύματος, ο Θεός τον πλούτισε με τη χάρη των θαυμάτων.

Έτσι ο άγιος Παρθένιος προσέ­φερε πλέον στους ανθρώ­πους όχι μόνο την ίαση της ψυχής αλλά και την ίαση του σώματος από τις ασθέ­νειες που τους ταλαι­πωρού­σαν.

Advertisements

Αυτό συνεχίζει να κάνει όμως και μέχρι σήμερα, δε­καοκτώ περίπου αιώνες μετά την κοίμησή του, απο­δει­κνύοντας το μέγεθος της χάρι­τος του Θεού που έλαβε και με την οποία θεραπεύει όσους επικαλού­νται τη χάρη του και προστρέχουν σε αυτήν, ιδιαιτέ­ρως τους πάσχο­ντες από καρκίνο. Ανταποκρίνεται ο θαυματουργός άγιος με την ίδια αγάπη, με την οποία προσέφερε στους συγχρό­νους του τα χρήματα από την πω­λη­­ση των ψαριών, όταν ήταν εν ζωή.

Και αυτή την αγάπη διδάσκει και σε μας, που ήλθαμε σήμερα να τι­μη­σουμε τη μνήμη του, γιατί η αγά­πη του προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους ήταν αυτή, η οποία τον αξίωσε και να επιτύχει την αγιότητα αλλά και να λάβει από τον Θεό τη χάρη των θαυμάτων. Γιατί η αγάπη είναι αυτή η οποία αναδεικνύει τον άνθρωπο τέκνο του Θεού, εφόσον, όπως ακού­σαμε και στο ευαγγελικό ανά­γνωσμα της περασμένης Κυριακής, είναι η μεγαλύτερη εντολή του Θεού, την οποία οφείλουμε όλοι ανεξαιρέτως να τηρούμε, δείχνο­ντας την αγάπη μας και προς τους συνανθρώπους μας και προς τον Θεό. Και όποιος τηρεί τις εντολές, όπως λέγει ο ίδιος ο Χριστός, αυτός τον αγαπά πραγματικά. Και ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό, δεν μπορεί παρά να αγαπά και τους αδελ­φούς του, διότι διαφορετικά είναι, σύμφωνα με τον μαθητή της αγάπης, τον άγιο Ιωάννη τον Θεο­λόγο, ψεύ­στης, επειδή δεν μπορού­με να αγα­πούμε τον Θεό που δεν τον βλε­πουμε και να μην αγαπούμε τους αδελφούς μας, τους οποίους βλε­που­με καθημερινά.

Ας μιμηθούμε, λοιπόν, και εμείς τον άγιο Παρθένιο, τον οποίο εορ­τάσαμε και τιμήσαμε σήμερα, ακο­λουθώντας το παράδειγμά του και τηρώντας τη μεγάλη αυτή εντολή της αγάπης, και να είμεθα βέβαιοι ότι και εκείνος θα είναι πρόθυμος να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας και να θεραπεύσει τις ασθένειές μας και να πρεσβεύει για όλους μας στον θρόνο του Θεού όχι μόνο για την ίαση των σωμάτων μας αλλά ιδιαίτερα για τη θεραπεία της ψυχής μας. Γιατί τα σώματά μας, όπως όλοι γνωρίζουμε, κάποια στιγμή θα πάνε εκεί από όπου προήλθαν. Χώμα είμεθα και χώμα θα γίνουμε, αλλά η ψυχή μας είναι αθάνατη, είναι πλασμένη για να πάει σε Εκείνον με τον οποίο θα ζήσει αιώνια. Και αυτός είναι ο Θεός.

Γι᾽ αυτό ας φροντίσουμε αυτά τα πράγματα να τα τακτοποιούμε μέσα στην ψυχή μας. Όχι ότι δεν πρέπει να ζήσουμε αυτή την ψυχή όπως πρέπει, και με αξιοπρέπεια και με υγεία και με τα αγαθά που ο Θεός δίδει. Αλλά ποτέ μην ξεχνούμε το ένα. Και αυτό το ένα είναι η ψυχή μας. Τι λέει; «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού … και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν». Πρωτίστως η βασιλεία του Θεού που είναι η αιωνιότητά μας, είναι η κατοικία μας κοντά σε όλα εκείνα, τα οποία έχει ετοιμάσει για όλους εκείνους οι οποίοι τον αγαπούν.

Βέβαια, η ασθένεια είναι ένας πόνος για όλους τους ανθρώπους. Κι αυτόν τον πόνο πρέπει πάλι να τον εμπιστευόμεθα στον Θεό και στους αγίους, τους οποίους έχει ακριβώς σαν γιατρούς, και στους οποίους καταφεύγουμε και οι οποίοι μας φροντίζουν, όπως ο άγιος Παρθένιος και ο άγιος Λουκάς ο ιατρός, και μας θεραπεύουν.

Ζούμε πάμπολλα θαύματα καθημερινά από τους αγίους αυτούς τους ιατρούς, οι οποίοι προστρέχουν για να βοηθήσουν τον άνθρωπο μέσα σ᾽ αυτήν την πορεία της ζωής του, να είναι πιο ανάλαφρος, για να είναι πιο ξεκούραστος, για να είναι πιο υγιής, για να μπορεί να τελεί και τα καθήκοντά του τα πνευματικά.

Γι᾽ αυτό ας τους επικαλούμεθα, και ιδιαιτέρως τον άγιο Παρθένο, που ήταν ένας απλούστατος άνθρωπος, σε σύγκριση με τον άγιο Λουκά, που ήταν καθηγητής Πανεπιστημίου· εκείνος ήταν ένας ψαράς. Αλλά δεν έχει ενώπιον του Θεού καμία σημασία αυτό. Και οι δύο, επειδή αγάπησαν τον Θεό, χαριτώθηκαν ιδιαίτερα, και πήραν και αυτό το μέγα ευεργέτημα από τον Θεό, να θεραπεύουν τις ψυχές και τα σώματα των ανθρώπων.

Ας έχουμε τη χάρη τους.

Μητροπολίτης Βεροίας: Ζούμε πάμπολλα θαύματα καθημερινά από τους αγίους | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Μητρόπολη Βεροίας | Εκκλησία | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία Μητροπολίτης Βεροίας: Ζούμε πάμπολλα θαύματα καθημερινά από τους αγίους | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Μητρόπολη Βεροίας | Εκκλησία | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία Μητροπολίτης Βεροίας: Ζούμε πάμπολλα θαύματα καθημερινά από τους αγίους | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Μητρόπολη Βεροίας | Εκκλησία | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία Μητροπολίτης Βεροίας: Ζούμε πάμπολλα θαύματα καθημερινά από τους αγίους | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Μητρόπολη Βεροίας | Εκκλησία | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία Μητροπολίτης Βεροίας: Ζούμε πάμπολλα θαύματα καθημερινά από τους αγίους | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Μητρόπολη Βεροίας | Εκκλησία | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία Μητροπολίτης Βεροίας: Ζούμε πάμπολλα θαύματα καθημερινά από τους αγίους | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Μητρόπολη Βεροίας | Εκκλησία | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία