Advertisements
Εκκλησία

Μητροπολίτης Πατρών: Δεινό αμάρτημα διεπράχθει στην χώρα μας

Μητροπολίτης Πατρών: Δεινό αμάρτημα διεπράχθει στην χώρα μας
Να προσευχηθούμε ώστε να βρούμε την δύναμη να μετανοήσωμε ως πρόσωπα και ως ολόκληρος Λαός, για το δεινό αμάρτημα που διεπράχθη στην χώρα μας τον τελευταίο καιρό
Advertisements

Στον Ιερό Ναό του Άποστόλου Άνδρέου των Πατρών, ετέλεσε στην Λειτουργία, την Κυριακή του Ασώτου, ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος στο κήρυγμά του ανεφέρθη στην Ευαγγελική περικοπή της παραβολής του Ασώτου και είπε μεταξύ των άλλων:

“Πρόκειται για το συγκλονιστικότερο κείμενο που έχει ακουσθή ποτέ και του οποίου η κάθε λέξη κρύβει τέτοια δυναμική που μπορεί να αναμορφώση τον κόσμο, εφ’ όσον εντρυφήσωμε εις βάθος στα συγκλονιστικά και σωτήρια μηνύματά του.

Μας μιλάει για την μεγάλη αγάπη και στοργή του Πατέρα, που με ατελείωτη υπομονή, προσμένει την επιστροφή του Ασώτου, ο οποίος επαναστάτησε έναντίον του Πατρός και εν τέλει εβίωσε την αμαρτία, ως πλήρη αστοχία και ως αποτυχία να φθάση στην θέωση. Ο Άσωτος έζησε την τριπλή διάσταση της αμαρτίας, εις βάθος, εις πλάτος και εις ύψος. Δηλαδή κομματιάστηκε ο εσωτερικός του κόσμος, διερράγη η σχέσις του με τον Πατέρα και γκρεμίστηκε η κοινωνία με τον συνάνθρωπο…”

Ανέφερε χωρία από την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέγει ότι τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος, αλλά και από την διδασκαλία του ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος παρομοιάζει την αμαρτία, με την πονηρή και συζυγοκτόνον βασίλισσα των Ασσυρίων, Σεμιράμιδα,η οποία με γλύκες και δόλο κατάφερε να φονεύση τον άνδρα της.

Εν συνεχεία ο Μητροπολίτης μίλησε για την μεγίστην δύναμη της μετανοίας, η οποία μέσα από το λουτρό των δακρύων και την θέρμη της αγάπης, της αγκαλιάς του Πατέρα, του μέχρι θυσίας αγαπώντος τον Άσωτον, οδηγεί τον άνθρωπο στην ουράνια χαρά και αγαλλιάση.

Τέλος, μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην κοινωνία μας και στην Πατρίδα μας, ετόνισε ότι “ανάγκη μετανοίας εστί” από τον Λαόν μας, τον οποίον ηγάπησεν ο Κύριος και του απεκάλυψε θαυμαστώς την αλήθειαν και ο οποίος λαός ηθέτησε την αγάπην προς τον Θεόν και διά της αποστασίας ελύπησε και λυπεί, τον Ούράνιον Δεσπότην.

Advertisements

Ήδη οδεύοντες προς την Αγίαν και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και προς τα φρικτά και σωτήρια Πάθη και την Ανάσταση, ακούομεν του Πατρός τον πόνον, να εκφράζεται από τα Πανάγια χείλη του, ως έλεγχος και ως προτροπή προς μετάνοιαν: ” Λαός μου, τι εποίησά σοι, και τι μοι ανταπέδωκας; Αντί του μάννα χολήν∙ αντί του ύδατος όξος· αντί του αγαπάν με σταυρώ με προσηλώσατε. Ουκέτι στέγω λοιπόν· καλέσω μου τα έθνη κακείνα με δοξάσουσι συν τω Πατρί και τω Πνεύματι· καγώ αυτοίς δωρήσομαι ζωήν την αιώνιον».

Συγκλονιστική ήτο η αναφορά του Μητροπολίτη στην καταστροφή των Ιεροσολύμων από τον τότε Αρχιστράτηγο των Ρωμαικών λεγεώνων και μετέπειτα Αυτοκράτορα της Ρώμης, Τίτο το 70μ.Χ και τις σκηνές έως και ανθρωποφαγίας που συνήντησαν οι κατακτηταί, όταν εισήλθαν στην πόλη, εξ’ αιτίας της αποστασίας των κατοίκων της πόλεως, από τον Θεόν. Τα περιστατικά αναφέρει ο Ιουδαίος ιστορικός Ιώσηπος.

Μετά τα φρικτά συμβάντα και τα βδελυρά νομοθετήματα στην Πατρίδα μας, ας προσευχηθούμε θερμώς, εσυνέχισε ο Μητροπολίτης να μη έλθη η δικαία οργή του Θεού εφ’ ημάς, αλλ’ ίνα μας ελεήση ο Κύριος εν τη απείρω Αυτού ευσπλαγχία και πολλή αγάπη. Να προσευχηθούμε ώστε να βρούμε την δύναμη να μετανοήσωμε ως πρόσωπα και ως ολόκληρος Λαός, για το δεινό αμάρτημα που διεπράχθη στην χώρα μας τον τελευταίο καιρό, εκείνο δηλαδή, της επισήμου νομοθετήσεως της σοδομικής αμαρτίας, που αποτελεί ύβριν εναντίον του θελήματος του Θεού και αυτής ταύτης της αξίας του ανθρώπου, ως δημιουργήματος του Θεού, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Αυτού και κυρίως εις βάρος αθώων υπάρξεων, δηλαδή μικρών παιδιών, τα οποία αντί να οδηγηθούν στην ευτυχία όπως τους αξίζει, θα καταντήσουν δυστυχισμένες υπάρξεις μέσα από την λεγομένη “τεκνοθεσία”, από τα λεγόμενα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. «Κύριε λυπήσου και σώσον την Ελλάδα», κατέληξε ο Μητροπολίτης.

Προ του τέλους της Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης ανεφέρθη στην θυσία του ήρωα της Κύπρου, του σταυραητού του Μαχαιρά, του Γρηγόρη Αυξεντίου, ο οποίος φρικτά και μαρτυρικά διά πυράς ετελειώθη, αγωνιζόμενος για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον Αγγλικό ζυγό. Θυσιάστηκε στις 3 Μαρτίου 1957, σε ηλικία 29 ετών.

Ο Ιεράρχης των Πατρών, ετέλεσε «τρισάγιο» στη μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου και τον προέβαλε ως πρότυπον αγώνων για την ελευθερία από κάθε μορφής δουλεία.