Εκκλησία

Μητροπολίτης Γόρτυνος : Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό

Μητροπολίτης Γόρτυνος : Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό
Την έντονη ανησυχία του σχετικά με την οικονομική υποβάθμιση της περιφέρειας του από το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ εκφράζει με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ο Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ. Ιερεμίας.
 

Καντήλια εκκλησίας, στις καλύτερες τιμές

 

Την έντονη ανησυχία του σχετικά με την οικονομική υποβάθμιση της περιφέρειας του από το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ εκφράζει με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ο Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ. Ιερεμίας.

Αναλυτικά:

Σᾶς χαιρετίζουμε ἀπό τόν ἱστορικό Μοριά. Ἀπό τίς περιοχές τῆς Γορτυνίας καί τῆς Μεγαλοπόλεως, τίς ὁποῖες διακονοῦμε μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὅπως εἶναι γνωστόν ἀπό τήν ἱστορία, αὐτά τά εὐλογημένα χώματα προσέφεραν μεταξύ ἄλλων περιοχῶν τά μέγιστα στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, γεγονός τό ὁποῖον ἐφέτος ἐνθυμούμεθα καί τιμοῦμε ἰδιαίτερα.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Γνωρίζετε καί ἀπό ἄλλες μας ἐπιστολές καί κείμενα, ὅτι στή Μεγαλόπολη ὁ λαός εἶναι ἀνήσυχος καί ἀνασφαλής γιά τό τί θά συμβῆ στό μέλλον. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι κλείνουν οἱ μονάδες τῆς ΔΕΗ καί θά ἔλθει λοιπόν ἡ ἀνεργία, ὅπως καί τόσα ἄλλα δεινά, τά ὁποῖα θά ὁδηγήσουν στήν παρακμή τοῦ τόπου μας. Διά τοῦτο, κ. Πρωθυπουργέ, σᾶς ζητοῦμε καί σᾶς παρακαλοῦμε θερμῶς νά λάβετε πρωτοβουλία ἐπί τοῦ σοβαροῦ αὐτοῦ θέματός μας. Παρακαλοῦμε Σεῖς καί οἱ συνεργάτες Σας, νά μᾶς εὕρετε λύση, ὥστε νά μείνουν τά νέα παιδιά στόν τόπο μας.

Καί βεβαίως μπορεῖτε νά πετύχετε τό αἴτημά μας μέ τήν δύναμη τῆς ἐξουσίας Σας καί μέ τήν ἱκανότητα τοῦ πνεύματός Σας, νά εὑρίσκετε λύση σέ δυσεπίλυτα προβλήματα. Ἀπό τήν ὑψηλή Σας θέση μπορεῖτε νά ὁδηγήσετε σέ τροχιά ἀνάπτυξης τήν περιοχή μας. Γνωρίζουμε ὅτι εἶστε πολύ καλός καί θά φροντίσετε καί γιά ᾽μᾶς. Εἴμεθα ὑπόχρεοι ὅλοι πρός τήν Μεγαλόπολη, διότι ἔδωσε τό «φῶς» σέ τόσες ἄλλες περιοχές τῆς πατρίδος μας. Τήν ἴδια μέριμνα παρακαλοῦμε νά δείξετε καί στήν ἄλλη περιοχή μας, τήν Γορτυνία. Ἀποτρέψτε παρακαλοῦμε τήν ἐρήμωση καί ἐγκατάλειψη τῶν χωριῶν μας. Οἱ ἄνθρωποι πού ζοῦν σέ αὐτά τά ἔνδοξα ἄλλοτε χωριά μας θέλουν ἐργασία, γιά νά παραμείνουν σ᾽ αὐτά, τήν ὁποίαν ὅμως δέν ἔχουν καί διά τοῦτο φεύγουν ἀπό τήν περιοχή μας καί ἐγκαθίστανται σέ κέντρα ἄλλων περιοχῶν.

Στίς δύσκολες σημερινές συνθῆκες, στίς ὁποῖες ζεῖ ἡ πατρίδα μας, τῆς ὁποίας εἶστε ὁ ἄρχων, Σᾶς εὐχόμεθα τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ, γιά νά εἶναι ἐπιτυχεῖς οἱ ἀγῶνες Σας, στούς ὁποίους ὁποίους δαπανᾶσθε καθημερινῶς.

Ἀναμένουμε καί ἐμεῖς, κ. Πρωθυπουργέ, ζωηρό τό ἐνδιαφέρον Σας γιά τίς σοβαρές ἀνάγκες τοῦ τόπου μας. Εὐχόμαστε σέ Σᾶς καί στούς συνεργάτες Σας ὑγεία καί τήν εὐλογία τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ μας.

Μετ᾽ εὐχῶν
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας,
μετά τοῦ Πρωτοσυγκέλλου, Ἀρχιμ. Ἰακώβου Κανάκη,
καί ὅλων τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Handmade Starfish Summer Bracelet Gold Plated | inspired.jewelry