Δείτε τις προσφορές μας
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Μητρόπολη του Σικάγο : Πρωτόκολλο για το αντίδωρο

Ιερά Μητρόπολη του Σικάγο : Πρωτόκολλο για το αντίδωρο
Πρωτόκολλο σχετικά με τη διανομή αντιδώρου και άρτων στην εποχή του κορωνοϊού εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη του Σικάγο
Προσφορές σε Εκκλησιαστικά & είδη για το σπίτι

Ενημέρωση στην οδηγία της 3ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη διανομή αντιδώρου και άρτων στην εποχή του κορωνοϊού εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη του Σικάγο.

Τώρα που οι άνθρωποι είναι πιο εξοικειωμένοι με την τήρηση κοινωνικών αποστάσεων και τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας (PPE), το ακόλουθο πρωτόκολλο προσφέρεται στις ενορίες για να βοηθήσουν στην επανεισαγωγή της διανομής αντιδώρων και αρτοκλασίας. Για ενορίες που προσφέρουν τη Θεία Κοινωνία στο τέλος της Θείας Λειτουργίας και μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος κληρικός διαθέσιμος για τη διανομή του αντιδώρου, ένας ενορίτης που ορίζεται από τον ιερέα μπορεί να διανείμει το αντίδωρο. Το άτομο αυτό, λοιπόν, πρέπει να ακολουθήσει το καθορισμένο πρωτόκολλο.

 1. Η κοινωνική απόσταση πρέπει πάντα να τηρείται από τους πιστούς. Πρέπει να φοράτε μάσκα προσώπου ανά πάσα στιγμή, εκτός από τη λήψη της Θείας Κοινωνίας.
 2. Μόνο πρόσφορα από καθορισμένα άτομα πρέπει να γίνονται δεκτά για διανομή στην ενορία. Τα πρόσφορα από μη καθορισμένα άτομα θα παραμένουν στον ναό, θα ευλογούνται μετά τη Θεία Λειτουργία και θα επιστρέφουν στο σπίτι μαζί τους.
 3. Ένα καθορισμένο άτομο για κάθε λειτουργία/ακολουθία πρέπει να αναγνωρίζεται ότι λαμβάνει τους άρτους ή/και τοπρόσφορο.
  • Το άτομο πρέπει να απολυμαίνει τα χέρια του και να φοράει μάσκα προσώπου πριν λάβει την προσφορά από τους ενορίτες.
 4. Ένα καθορισμένο πρόσωπο για κάθε λειτουργία/ακολουθία πρέπει να προσδιορίζεται για την προετοιμασία του αντιδώρου και της αρτοκλασίας για κοπή.
  • Πριν και μετά την κοπή, το μαχαίρι και το καλάθι πρέπει να απολυμανθούν.
  • Το άτομο πρέπει να φορά μάσκα προσώπου και να απολυμαίνει τα χέρια του πριν χειριστεί το μαχαίρι, πιάσει το καλάθι και το ψωμί.
  • Αφού τα κομμάτια τοποθετηθούν στο καλάθι (τα), πρέπει να καλυφθούν με ένα καθαρό πανί, χαρτοπετσέτες ή παρόμοιο κάλυμμα.
 5. Ο ιερέας και / ή οποιοσδήποτε άλλος διανέμει αντιδώρο/αρτοκλασία πρέπει να απολυμάνει τα χέρια του πριν τη διανομή.
 6. Κάθε άτομο πρέπει να απολυμαίνει τα χέρια του πριν λάβει ένα κομμάτι αντιδώρου/αρτοκλασίας.
 7. Το αντίδωρο ή ο άρτος πρέπει να τοποθετηθεί στα χέρια κάθε ενορίτη.
  • Εάν οι πιστοί επιθυμούν να λάβουν επιπλέον κομμάτια, πρέπει να τους ζητηθεί να μην φτάσουν στο καλάθι για να πάρουν μόνοι τους.
  • Για να μετριαστεί ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης, τα καλάθια με τα αντίδωρα και τους άρτους δεν πρέπει να τοποθετούνται σε διαφορετικά μέρη της εκκλησίας ή της ενορίας.
 8. Οι πιστοί πρέπει να διδάσκονται να μην σέβονται το χέρι του κληρικού όταν λαμβάνουν αντίδωρο/αρτοκλασία.
  • Εάν ένας ενορίτης ξεχάσει ή αισθανθεί έντονα την ανάγκη να λάβει ευλογία φιλώντας ή από το χέρι του ιερέα, ο ιερέας πρέπει να απολυμάνει τα χέρια του πριν συνεχίσει τη διανομή.

Protocol for the Distribution of Antidoron and Artoklasia: Update to the June 3, 2020 Directive

Now that people are more accustomed to social distancing and the use of personal protective equipment (PPE), the following protocol is offered to parishes to help reintroduce the distribution of antidoron and artoklasia. For parishes that offer Holy Communion at the conclusion of the Divine Liturgy, and only if there is no other clergyman available to distribute the antidoron, a parishioner designated by the priest may distribute the antidoron; the person must follow the prescribed protocol.

 1. Social distancing must always be observed by the faithful. A facemask must be worn at all times, except when receiving Holy Communion.
 2. Only loaves from designated person(s) are to be accepted for distribution to the parish. Loaves from non-designated persons must remain with the person and will be blessed after services and returned home with the person.
 3. A designated person for each service should be identified to receive the loaves of bread and/or the prosphoron.
  • The person must sanitize his/her hands and wear a facemask prior to receiving the offering from the parishioner(s).
 4. A designated person for each service should be identified for preparing the antidoron and artoklasia for cutting.
  • Before and after cutting the bread, the knife and the basket must be sanitized.
  • The person must wear a facemask and sanitize hands before handling the knife, basket, and bread.
  • After the pieces are placed into the basket(s), they must be covered with a clean cloth, paper towels, or similar covering.
 5. The priest and/or anyone else distributing antidoron/artoklasia must sanitize his/her hands prior to the distribution.
 6. Each person is to sanitize his/her hands prior to receiving a piece of antidoron/artoklasia.
 7. The antidoron/artoklasia is to be placed in the hands of each parishioner.
  • If the faithful wish to receive additional pieces, they are to be instructed not to reach into the basket to take on their own.
  • To mitigate the risk of cross contamination, baskets of antidoron/artoklasia are not to be placed in different parts of the church or parish campus.
 8. The faithful are to be instructed not to reverence the clergyman’s hand when receiving antidoron/artoklasia.
  • If a parishioner forgets or strongly feels the need to receive a blessing by reverencing the priest’s hand, the priest must disinfect his hands before he can continue the distribution.

Κοινοποιώντας μας βοηθάτε

Evagelidis

Καραμανλής – Εκκλησιαστικά