Εκκλησία

Η Κυριακή της Πεντηκοστής στην Αγία Τριάδα Πρόνοιας Ναυπλίου

Η Κυριακή της Πεντηκοστής στην Αγία Τριάδα Πρόνοιας Ναυπλίου
Ο Εσπερινός της Γονυκλισίας στην Αγία Τριάδα Πρόνοιας Ναυπλίου
 

Καντήλια εκκλησίας, στις καλύτερες τιμές

 
Στον Ενοριακό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην πρόνοια Ναυπλίου τελέσθηκε κατά την τάξη της Αγίας μας Εκκλησίας ο Εσπερινός της Γονυκλισίας μετά την Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο εφημέριος του ναού π. Κωνσταντίνος Σέρρος .

«Τη αυτή ημέρα, Κυριακή ογδόη από του Πάσχα, την αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν.

Πνοή βιαία γλωσσοπυρσεύτως νέμει, Χριστός το θείον Πνεύμα τοις Αποστόλοις.

Εκκέχυται μεγάλω ενί ήματι Πνεύμ’ αλιεύσι. Ταις των αγίων Αποστόλων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν»

Η Κυριακή της Πεντηκοστής στην Αγία Τριάδα Πρόνοιας Ναυπλίου | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | κυριακη πεντηκοστησ | αγια τριαδα ναυπλιου | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία
Η Κυριακή της Πεντηκοστής στην Αγία Τριάδα Πρόνοιας Ναυπλίου | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | κυριακη πεντηκοστησ | αγια τριαδα ναυπλιου | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία
Η Κυριακή της Πεντηκοστής στην Αγία Τριάδα Πρόνοιας Ναυπλίου | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | κυριακη πεντηκοστησ | αγια τριαδα ναυπλιου | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία

Μετά την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς, οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι μαθητές του, καθώς και οι γυναίκες που από την αρχή τον είχαν ακολουθήσει, η Παναγία Παρθένος Μαρία η Μητέρα του, περίπου 120 άτομα, γύρισαν στο όρος των Ελαιών στην Ιερουσαλήμ και, μπαίνοντας στο υπερώο, δηλαδή στον πάνω όροφο του σπιτιού εκεί, περίμεναν με προσευχή την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την υπόσχεση του Σωτήρα Χριστού. Στο μεταξύ εκεί, εξέλεξαν και τον Ματθία και τον συναρίθμησαν με τους ένδεκα Αποστόλους.

Η Κυριακή της Πεντηκοστής στην Αγία Τριάδα Πρόνοιας Ναυπλίου | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | κυριακη πεντηκοστησ | αγια τριαδα ναυπλιου | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία

Τότε αυτοί πληρωθέντες από το Πνεύμα το Άγιο, άρχισαν να κηρύττουν και να καλούν τους ανθρώπους να βαπτισθούν και να λάβουν κι αυτοί την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι είχαν ακούσει και ζήσει κοντά στο Χριστό και δεν το είχαν τότε κατανοήσει, τώρα εν Αγίω Πνεύματι το γνώρισαν και το επαγγέλλονται στο λαό.

Η Κυριακή της Πεντηκοστής στην Αγία Τριάδα Πρόνοιας Ναυπλίου | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | κυριακη πεντηκοστησ | αγια τριαδα ναυπλιου | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία

Τώρα γνωρίζουν ποια είναι η προοπτική της καινής ζωής και που πρέπει να οδηγήσουν το λαό, γι’ αυτό και τους πρώτους τρεις χιλιάδες που βαπτίστηκαν, τους οδηγούν στο Δείπνο της Ζωής, την Τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας, όπου στο εξής θα βρίσκεται συναγμένη η Εκκλησία ως σώμα Χριστού, θα τρέφεται με το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου και θα συμμετέχει έτσι στην αιώνια ζωή της Βασιλείας του Θεού.

Η Κυριακή της Πεντηκοστής στην Αγία Τριάδα Πρόνοιας Ναυπλίου | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | κυριακη πεντηκοστησ | αγια τριαδα ναυπλιου | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία

Με την Πεντηκοστή δεν γεννήθηκε η Εκκλησία ως απλός θεσμός, αλλά ως συνεχής παρουσία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, και γι’ αυτό η Πεντηκοστή δεν είναι ένα γεγονός που συνέβη μια φορά κάποτε, αλλά είναι η ζωή της Εκκλησίας, ως αδιάκοπη κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.

Η Κυριακή της Πεντηκοστής στην Αγία Τριάδα Πρόνοιας Ναυπλίου | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | κυριακη πεντηκοστησ | αγια τριαδα ναυπλιου | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία

Η Πεντηκοστή, αποτελεί τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας.

Handmade Anklet Ankle Bracelet Turquoise with Fishes Gold Plated | inspired.jewelry