Εκκλησία

Η Χίος εόρτασε την Αγία Μαρκέλλα

Η Χίος εόρτασε την Αγία Μαρκέλλα
Τό ἀπόγευμα τῆς 21ης Ἰουλίου 2022 ἐτελέσθη Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός

Μέ τήν Χάρη καί τήν βοήθεια τῆς Τρισηλίου Θεότητος ἐτίμησε ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τήν μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδόξου παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου της.

Πλῆθος πιστῶν μέ τά ὀχήματα ἀλλά καί πεζοί διήνυσαν τήν ἀπόσταση καί ἔφθασαν στόν ἁγιασμένο χῶρο γιά νά ἐναποθέσουν τίς ὁλοκάρδιες προσευχές τους γιά τήν πνευματική καί σωματική ὑγεία τους, γιά τίς οἰκογένειές τους, γιά τίς ἐργασίες τους, γιά τήν πρόοδο τῶν παιδιῶν τους, γιά τούς ἀσθενεῖς, γιά τούς ἀνέργους, γιά τούς ξενητεμένους, γιά τούς ναυτικούς, γιά κάθε πονεμένη καί ἀπελπισμένη ψυχή.

Καί ἡ καλιμάρτυς τοῦ Χριστοῦ Μαρκέλλα πρεσβεύει στόν Χριστό, τόν ὁποῖο εὐαρέστησε μέ τήν ἠθική της ἀκεραιότητα, ὥστε νά δώσει στόν κάθε προσκυνητή τήν πρός τό συμφέρον ἱκανοποίηση τῆς προσευχῆς του.

Τό ἀπόγευμα τῆς 21ης Ἰουλίου 2022 ἐτελέσθη Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου καί συγχοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Χίου κ. Μάρκου.

Κατά τήν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβ. Χίου ἐτίμησε τόν Σεβ. Κεφαλληνίας μέ τό παράσημο τοῦ Ἁγ. Ἰσιδώρου γιά τήν Ἐκκλησιαστική καί Ἀκαδημαϊκή του Διακονία, ἐνῶ ὁ Ἑπτανήσιος Ἀρχιερεύς ὁμίλησε θεολογικά γιά τήν ἑορτή τῆς Ἁγίας. Ἀκολούθησε Ἱερά Ἀγρυπνία, ἐνῶ καθ̉ ὅλη τήν νύκτα ἐσυνεχίσθη τό προσκύνημα.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Κεφαλληνίας καί συνιερουργοῦντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου.

Τόν Θ. Λόγον ἐκήρυξε καί πάλιν ὁ προεξάρχων λόγιος Ποιμενάρχης τῆς νήσου τοῦ Ἁγίου Γερασίμου.

Σέ ὅλες τίς Ἱερές Ἀκολουθίες ἔψαλλε ἡ χορωδία τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου ‘’Ρωμανός ὁ Μελωδός’’, ὑπό τόν Πρωτοψάλτη κ. Βασίλειο Χαμέτη καί μέ τήν συμμετοχή νέων Ἱεροψαλτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπέδωσαν ἐξαιρετικά τά ἱερά κείμενα, στό τέλος δέ, καί ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τήν Σφαγή τῆς Χίου, τό ποίημα τοῦ Γ. Δροσίνη «Χίος» σέ κράτημα τεριρέμ.

Μετά τήν Θ. Λειτουργία ὁ Σεβ. Χίου ἐτίμησε τούς συμπολίτες μας κ. Νικόλαο Λ. Ἀρακᾶ, κ. Παῦλο Καλογεράκη καί κ. Εὐστράτιο Π. Τσαμπαρλῆ γιά τήν συνδρομή τους στό Πνευματικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐνῶ ἔδωσε χρηματικά ποσά σέ ὅλους τούς μαθητές τῶν Σχολείων τῆς Βολισσοῦ (Νηπιαγωγεῖο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) ἀνεξαρτήτως βαθμολογίας, καταγωγῆς κ.λπ.

Οἱ πιστοί εἶχαν ἐφέτος τήν εὐκαιρία νά μεταβοῦν πιό εὔκολα στό ἁγίασμα τῆς Ἁγίας λόγῳ τοῦ ξυλίνου διαδρόμου, πού ἡ Ἐπιτροπή ἐτοποθέτησε σέ ἕνα τμῆμα τῆς ἄμμου.

Οἱ λατρευτικές συνάξεις θά συνεχισθοῦν καί στά ἐννιάμερα (30 Ἰουλίου) μέ Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία καί τήν διεξαγωγή τοῦ ΔΡΟΜΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ.

Μητρόπολη Χίου