ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-Blog

Ευαγγέλιο Πέμπτη 5 Μαρτίου

Ευαγγέλιο & Απόστολος Κυριακή 5 Απριλίου Ε΄ Κυριακή των Νηστειών Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας
Το Ευαγγέλιο για την Πέμπτη 5 Μαρτίου όπως θα ακουστεί στην Εκκλησία και με απόδοση στα νέα Ελληνικά. Η Ορθοδοξία εορτάζει τους: Άγιος Κόνων ο Ίσαυρος, Όσιος Μάρκος ο ασκητής και Θαυματουργός, Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας εκ Ραψάνης, Άγιος Κόνων ο Κηπουρός.

Το Ευαγγέλιο για την Πέμπτη 5 Μαρτίου όπως θα ακουστεί στην Εκκλησία και με απόδοση στα νέα Ελληνικά. Η Ορθοδοξία εορτάζει τους: Άγιος Κόνων ο Ίσαυρος, Όσιος Μάρκος ο ασκητής και Θαυματουργός, Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας εκ Ραψάνης, Άγιος Κόνων ο Κηπουρός.

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

† Άγιος Κόνων ο Ίσαυρος
Όσιος Μάρκος ο ασκητής και Θαυματουργός
Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας εκ Ραψάνης

Ευαγγέλιο Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020
Πέμπτη Εσπέρας
Κατά Ματθαίον 7: 7-11

Ματθ. 7,7 Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·

Ματθ. 7,7 Σεις ζητείτε από τον Θεόν τα πνευματικά και υλικά αγαθά, που σας χρειάζονται και θα σας δοθούν, γυρεύετε και θα βρήτε αυτό το καλόν που θέλετε. Κτυπάτε την θύραν της θείας αγάπης και θα ανοίξη διάπλατα προς χάριν σας.

Ματθ. 7,8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.

Ματθ. 7,8 Διότι καθένας, που ζητεί με πίστιν από τον Θεόν, λαμβάνει το καλόν που ζητεί. Και εκείνος που γυρεύει, ευρίσκει και σε καθέναν που κτυπά την θύραν του Θεού, θα του ανοιχθή αυτή.

Ματθ. 7,9 ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν ἐὰν αἰτήσῃ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ;

Ματθ. 7,9 (Παρετε ένα παράδειγμα, από όσα συμβαίνουν μεταξύ σας). Ποιός άνθρωπος από σας, που θα του ζητήση το παιδί του ψωμί, θα δώση εις αυτό πέτραν;

Ματθ. 7,10 καὶ ἐὰν ἰχθὺν αἰτήσῃ, μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ;

Ματθ. 7,10 Και εάν του ζητήση ψάρι, μήπως θα του δώση φίδι;

Ματθ. 7,11 εἰ οὗν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν;

Ματθ. 7,11 Εάν λοιπόν σεις οι άνθρωποι, που είσθε ατελείς και διεφθαρμένοι από την αμαρτίαν, ξέρετε να δίνετε ωφέλιμα πράγματα εις τα παιδιά σας, πόσον μάλλον ο ουράνιος και πανάγαθος Πατήρ σας θα δώση αγαθά, καλά και ωφέλιμα δώρα, εις εκείνους που του τα ζητούν;

Καλή σαρακοστή & καλό στάδιο