ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Πρωτ. Γεώργιος Ασημομύτης

Εκοιμήθη ο Πρωτ. Γεώργιος Ασημομύτης
Η Μητρόπολη Σύρου αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημία του Πρωτ. Γεωργίου Ασημομύτη. Αύριο Τρίτη η εξόδιος ακολουθία.

Η Μητρόπολη Σύρου αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημία του Πρωτ. Γεωργίου Ασημομύτη. Αύριο Τρίτη η εξόδιος ακολουθία.

Μετά βαθυτάτης κατ’ ἄνθρωπον θλίψεως ἀναγγέλλομεν εἰς τόν ἱερόν Κλῆρον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τό πλήρωμα τῆς καθ’ ἱεράν νῆσον Tῆνον παροικούσης Ἐκκλησίας τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Ἀσημομύτη, Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Tριῶν Ἱεραρχῶν – Ἁγίου Ἰωάννου πόλεως ἱερᾶς νήσου Τήνου.

Ὁ μεταστάς ἐγεννήθη εἰς Τῆνον, τήν 2αν Αὐγούστου 1955.
Ἐχειροτονήθη Διάκονος τήν 11ην Νοεμβρίου τοῦ 1979 εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Εὐαγγελιστρίας Τήνου καί Πρεσβύτερος τήν 1ην Μαΐου 1983 εἰς τόν αὐτόν Ἱερόν Ναόν ὑπό τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου μας Δωροθέου Α΄, ἀπό τόν ὁποῖον ἔλαβε καί τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τό 1988 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Ἄννης Τζάδου.

Τήν 30ήν Σεπτεμβρίου 1979 ἐνυμφεύθη τήν εὐσεβεστάτην Μαρίναν Κουκουλάκη, μετά τῆς ὁποίας ἀπέκτησεν τέσσερα ἐκλεκτά τέκνα, τήν Μαρίαν, τήν Ἐμμανουέλαν, τόν Εὐάγγελον καί τόν Κωνσταντῖνον.

Ἀπόφοιτος τῆς Ριζαρείου Ἀνωτέρας Ἱερατικῆς Σχολῆς καί τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, εὐγενής καί φιλόξενος, ἔντιμος καί συνετός οἰκογενειάρχης, ἄξιος καί ταπεινός διάκονος τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, πιστός τηρητής τῆς τάξεως καί τῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἠγάπα, ἐσέβετο καί ἐτίμα τούς Ἐπισκόπους του, τόν χειροτονήσαντα αὐτόν, ἀοίδιμον Προκάτοχόν μας Δωρόθεον Α΄ καί τήν ταπεινότητά μας, οἱ ὁποῖοι καί τοῦ ἀνταπεδίδομεν ἀγάπην καί σεβασμόν!

Μέ τήν σεμνότητα, τήν ἀνιδιοτέλειαν, τήν ὑψηλήν αἴσθησιν καθήκοντος, τήν ἀγαθήν πρός ὅλους προαίρεσιν, τόν ζῆλον καί τό γνήσιον Ἐκκλησιαστικόν ἦθος καί φρόνημά του, προσέφερε ἀξιομίμητο πρότυπο καλοῦ καί εὐσυνειδήτου Κληρικοῦ.

Τόν μακαριστόν Πρωτοπρεσβύτερον Γεώργιον Ἀσημομύτην θά ἐξοδεύσωμεν, μετά τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, τῶν οἰκογενῶν, τῶν Ἐνοριτῶν καί τῶν συμπολιτῶν του, αὔριον, Τρίτην, 18 Ἰανουαρίου, καί ὥραν 2:30 μεταμεσημβρινήν, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πόλεως Τήνου, εἰς τόν ὁποῖον ἐπί τριάκοντα καί ἐννέα ἔτη εὐδοκίμως καί εὐόρκως διηκόνησεν.

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΤ & ΤΗΝΟΤ
ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄
Ἑρμούπολις, 17 Ἰανουαρίου 2022

You cannot copy content of this page