Εκκλησία

Μέτρα για τους ανεμβολίαστους συνιστά η Ιερά Σύνοδος

Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου με μέτρα για τους ανεμβολίαστους
Αναλυτικά η Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου με τα μέτρα που συνιστά για τους ανεμβολίαστους

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε σήμερα, Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021, Εγκύκλιο Σημείωμα προς τις Ιερές Μητροπόλεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.

Ιερά Σύνοδος: Προτροπή για εμβολιασμό ή test πριν από την είσοδο στους ναούς

Αναλυτικά η Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου με τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους

“Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 3ης μηνός Νοεμβρίου ε.έ., και εξ αφορμής της εξάρσεως των κρουσμάτων του κορωνοϊού, γνωρίζομεν υμίν ότι η Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Aυτής, απεφάσισεν όπως, εις επίμετρον των σχετικών Έγκυκλίων Aυτής, απευθύνη υμίν έκκλησιν, και δι’ υμών παντί τω Κλήρω, τοίς Μοναχικούς Τάγμασι και τώ ευλαβεί Λαώ, ώστε κατά την προσέλευσιν είς τούς Ιερούς Ναούς και τάς Ιεράς Μονάς να τηρώνται επακριβώς άπαντα τα μέτρα προστασίας διά την αποφυγήν έξαπλώσεως του κορωνοϊού, προτρέπουσα πατρικώς διά την πραγματοποίησιν τού υποδεδειγμένου υπό της ιατρικής κοινότητος, ώς ουσιαστικού μέτρου προστασίας κατά της πανδημίας, εμβολιασμού, ως και την διενέργειαν, υπό τών μή εμβολιασθέντων εισέτι, διαγνωστικών ελέγχων (rapid test ή μοριακού).

Ωσαύτως, υπενθυμίζομεν την υποχρέωσιν διενεργείας, ιδία δαπάνη, δύο διαγνωστικών ελέγχων (rapid test ή μοριακού) εβδομαδιαίως, υπό πάντων των διακονούντων εν τοις Ιερούς Ναούς (Κληρικών, Ιεροψαλτών, Νεωκόρων κ.λπ. εργαζομένων), οίτινες δεν έχουν προβή εις εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού, ως και υποβολής των αποτελεσμάτων αυτών τη οικεία Εκκλησιαστική Αρχή, εν τώ πλαισίω της τηρήσεως των προβλεπομένων υγειονομικών μέτρων.

Εν κατακλείδι, υπενθυμίζομεν υμίν και την υποχρέωσιν τών κατά τόπους Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και Ηγουμενοσυμβουλίων διά τον έλεγχον τηρήσεως των μέτρων εν τοίς Ιερούς Ναούς και ταϊς Ιεραϊς Μοναίς αντιστοίχως.”

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | εγκυκλιοσ ιερασ συνοδου | εγκυκλιοσ ιερασ συνοδου | Εκκλησία | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος