Εκκλησία

Χαλκίδα: Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (ΦΩΤΟ)

Χαλκίδα: Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (ΦΩΤΟ)
Την Πέμπτη 8 Ιουνίου το πρωί τελέστηκε πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στον Ιερό Ναό Ευααγγελισμού της Θεοτόκου Κανήθου Χαλκίδος, με την ευκαιρία της παρουσίας στην ενορία της ιεράς και θαυματουτργού Εικόνος της Παναγίας Σουμελά, αλλά και της επετείου των εγκαινίων του Ιερού Ναού (1969).

Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος,

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου το πρωί τελέστηκε πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στον Ιερό Ναό Ευααγγελισμού της Θεοτόκου Κανήθου Χαλκίδος, με την ευκαιρία της παρουσίας στην ενορία της ιεράς και θαυματουτργού Εικόνος της Παναγίας Σουμελά, αλλά και της επετείου των εγκαινίων του Ιερού Ναού (1969).

Προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, ενώ έλαβαν μέρος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως κ. Νίκανδρος (Οικουμενικό Πατριαρχείο) ο οποίος χοροστάτησε στον Όρθρο και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ο οποίος στο τέλος της θείας Λειτουργίας προσεφώνησε και ευχαρίστησε τους Αγίους Αρχιερείς για την συμμετοχή τους, ενώ αναφέρθηκε στη σημερινή επέτειο των εγκαινίων του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας που έγιναν το 1969 από τον μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό Νικόλαο Σελέντη εκ της νήσου Τήνου. Ο Ναός θεμελειώθηκε από τον προκάτοχο του Νικολάου, Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό Γρηγόριο Πλειαθό, επίσης εκ της Νήσου Τήνου προερχόμενο.

Ο Σεβασμιώτατος ιδιαιτέρως αναφέρθηκε για το μεγάλο γεγονός της υποδοχής της εικόνος της Παναγίας Σουμελά, την οποία χαρακτήρισε «οσμή της Χριστού ευωδίας» και ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα για την μεγάλη αυτή ευλογία. Δεν παρέλειψε τέλος να ευχαριστήσει και τον Μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως κ. Νίκανδρο για την τιμητική του παρουσία και συμμετοχή στο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο.

Στο τέλος της θείας Λειτουργίας τελέστηκε μνημόσυνο για τους κτήτορες του Ιερού Ναού.

Ομιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος.

Ἡ καθιέρωση τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἐγκαινίων διαφόρων ἱστορικῶν ναῶν ἀπό τό λειτουργικό Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας ὁδήγησε καί στή διεύρυνση αὐτῆς τῆς παραδό­σεως, ἔτσι ὥστε νά ἑορτάζεται σέ πολλούς ἱερούς ναούς τῆς πατρί­δος μας ἡ ἐπέτειος τῶν Ἐγκαινίων τους.

Αὐτή τήν ἐπέτειο τοῦ ἱεροῦ σας ναοῦ, τοῦ ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κανήθου, ἑορτάζετε καί σεῖς σήμερα. Μαζί σας καί ἐμεῖς, ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, ἔχουμε τή χαρά νά συνεορτάζουμε τήν ἐπέτειο τῶν Ἐγκαινίων τοῦ περικαλλοῦς αὐτοῦ ναοῦ, μέ τήν πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου σας καί προσφιλοῦς ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ, Μητροπολί­του Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βο­ρείων Σποράδων κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ ἱερατικῶς προϊσταμένου τοῦ ναοῦ σας, τοῦ πανοσιολογιω­τά­του ἀρχιμανδρίτου π. Θεοφυλά­κτου.

Δέν ἤλθαμε ὅμως μόνοι γιά νά τιμήσουμε τήν ἐπέτειο τῶν Ἐγκαι­νίων τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Κανήθου, τόν ὁποῖο ἡ εὐλάβειά σας τόν ἀφιέρωσε στό «κεφάλαιον τῆς σω­τηρίας» τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, στόν Εὐαγγελισμό τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἤλθαμε φέροντας μαζί μας, γιά νά ἑορτάσει καί νά συμπανηγυ­ρί­σει μαζί μας, καί ἕνα ἱστορικό κει­μήλιο, ἕνα λαμπρό θησαύρισμα τῆς πίστεως καί τῆς εὐσεβείας τῶν πα­τέρων μας, ἕνα ἀδιάψευστο τεκμή­ριο τῆς ἱστορίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ πού ἔζησε καί ἄκμασε καί ἄνθισε στίς μακρινές ἀλλά ἑλ­ληνικές γιά τρεῖς περίπου χιλιάδες χρόνια περιοχές τοῦ Πόντου. Ἤλ­θαμε φέροντας τήν ἱστορική καί θαυ­ματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, ἡ ὁποία ἐνθρονίσθηκε πρίν ἀπό 71 χρόνια στόν ναό, πού ἱδρύθηκε στίς πλαγιές τοῦ Μακε­δο­νι­κοῦ Βερμίου, γιά νά φιλοξε­νήσει τήν ἱερή εἰκόνα τῆς Παναγί­ας τῆς Σουμελᾶ, καί γιά νά ἀποτε­λεῖ τό νέο κατοικητήριο τῆς μητέ­ρας τῶν Ποντίων, πού βρέθηκαν πρόσφυγες μακριά ἀπό τή γῆ τῶν πατέρων τους, καί συγχρόνως γιά νά ἀποτελεῖ τόν τόπο συναντή­σεώς του ὑπό τή σκέπη τῆς Ἐφόρου καί προστάτιδός τους, τῆς Κυρίας Θεοτόκου.

Ἐκεῖ παραμένει ἔκτοτε μέ τήν ἄγρυπνη φροντίδα τῶν ἀφοσιω­μέ­νων διακονητῶν της, τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σωματείου Παναγία Σουμελᾶ, καί ἑλκύει τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς προσφιλεῖς της Ποντίους. Δέν ἀρ­νεῖται ὅμως νά ἀνταποκρίνεται καί στά εὐλαβῆ αἰτήματα τῶν πιστῶν τέκνων της, τά ὁποῖα ἐπικαλοῦ­νται τή χάρη της καί ἐπιζητοῦν τήν εὐλογία της.

Ἔτσι καί ἐμεῖς δέν μπορούσαμε νά μήν ἀνταποκριθοῦμε στό αἴτη­μα τῆς ἐνορίας σας καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων καί νά φέ­ρουμε τήν εὐλογία τῆς ἱερᾶς εἰκό­νος τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ στήν ἐνορία σας καί μάλιστα αὐτή τή σημαντική ἡμέρα τῆς ἐπετείου τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ σας, ὥστε νά ἔχετε πλούσια τή χάρη καί τήν εὐλογία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τόσο στά ἔργα καί τίς δράσεις τῆς ἐνορίας σας ὅσο καί στή ζωή καί τόν προσωπικό ἀγώνα τοῦ καθενός σας.

Καί ἡ Παναγία μητέρα μας εἶναι ἕτοιμη νά μᾶς προσφέρει τή χάρη της καί νά εὐλογήσει τήν προσπά­θειά μας, νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τό θέλημα καί τίς ἐντολές τοῦ Υἱοῦ της, ἀκολουθώντας καί τό δικό της παράδειγμα. Διότι, παρότι ἀξιώθη­κε νά γίνει Μητέρα τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, παρότι ἀξιώθηκε νά λάβει τόση χάρη ἀπό τόν Θεό, διῆλθε τή ζωή της μέ ταπείνωση καί ὑπακοή στό θέλημά του· διῆλθε τή ζωή της σιωπηλή καί ἀφοσιω­μένη στό ἔργο της, στή διακονία τοῦ Κυρίου καί τῶν ἀνθρώπων.

Γι᾽ αὐτό καί δίδει πλούσια τήν εὐ­λογία της σέ ὅσους εἶναι πιστοί καί ἀφοσιωμένοι μαθητές τοῦ Υἱοῦ της. Σέ ὅσους καλλιεργοῦν σιωπη­λά στό γεώργιο τῆς ψυχῆς τους τόν σπόρο τοῦ θείου λόγου καί ἀγωνί­ζονται νά δώσουν τόν ἑκατοντα­πλα­σίονα καρπόν τῶν καλῶν τους ἔργων. Σέ ὅσους ἀγωνίζονται νά ἐγκαινίζουν τήν ψυχή τους μέ τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο τήν καθαίρει διά τῶν ἱερῶν μυστηρίων ἀπό τούς ρύπους τῆς ἁμαρτίας καί τήν καθιστᾶ κατοικη­τή­ριο τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ, κατά τήν ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου μας.

Ἑορτάζοντας, λοιπόν, τήν ἐπέτειο τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ ναοῦ τῆς ἐνορίας σας καί μέ τήν εὐλογία τῆς ἱερᾶς καί θαυματουρ­γοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Σου­μελιώτισσας, ἄς φροντίζουμε νά καλλωπίζουμε καί τόν προσωπικό μας ἔμψυχο ναό τοῦ Θεοῦ μέ τίς ἀρετές καί τά καλά μας ἔργα, κυρίως ὅμως μέ τήν προσπάθειά μας νά ἀποκαταστήσουμε μέσα μας τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία μᾶς χάρισε ὁ Δημιουργός μας, ὅταν μᾶς ἔπλασε κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσίν του, ὥστε νά εὐαρεστεῖ­ται ὁ Θεός, ὅπως εὐαρεστεῖτο καί ἀπό τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Μέ αὐτή τήν ταπεινή καί ὁλο­κάρ­δια εὐχή πρός ὅλους σας θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω καί πάλιν καί πολλάκις τόν Σεβασμιώτατο Μητρο­πολίτη σας, Ἅγιο Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομο ἀλλά καί τόν π. Θεο­φύλακτο γιά τήν πρόσκλησή τους καί τή χαρά νά συλλειτουρ­γήσουμε σήμερα στόν λαμπρό αὐτό ναό, τιμώντας τήν ἐπέτειο τῶν Ἐγκαι­νίων του καί ἐπικαλούμενοι τή χάρη καί τήν εὐλογία τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ γιά ὅλους μας, ἀδελ­φοί μου.

Χαλκίδα: Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (ΦΩΤΟ) 1

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ