ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου & Μητροπολίτης Λεμεσού σε δημόσια αντιπαράθεση

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου για Τουρκία: «Απολίτιστοι & άξεστοι. Τέτοιοι είναι και τέτοιοι θα παραμείνουν»
Απάντηση έδωσε σήμερα ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος.

Συνέντευξη με αναφορές στα πρόσωπα αρκετών Μητροπολιτών από την Εκκλησία της Κύπρου, παραχώρησε στο “ΠΟΛΙΤΗΣ”, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’.

Ο Αρχιεπίσκοπος θεωρεί πως η εκλογή του εξηγεί τη στάση που τηρούν απέναντί του οι μητροπολίτες Λεμεσού και Κύκκου για το θέμα της Ουκρανίας, για το οποίο πιστεύει ότι επιδεικνύουν όψιμο ενδιαφέρον.

Επίσης αναφέρεται στη διαχρονική αντιπαράθεση με το Βατοπαίδι και τους Βατοπαιδινούς λέγοντας πως:

“Ο γέροντάς του και οι πρώτοι Βατοπαιδινοί, ο Εφραίμ, ο Αθανάσιος κ.ά., ήσαν κοντά μου. Ήταν παιδάκια με κοντά παντελόνια και ήταν στον Σταυρό της Μύθης, εκεί που είναι το γκολφ σήμερα. Ήσαν όλοι επτά… ήσαν όλοι παλιόπαιδα και όταν το πληροφορήθηκα ότι δεν ήσαν σωστοί είπα στον γέροντά τους να σηκωθεί να φύγει. Τους ξεσήκωσε ούλλους και έφυγαν. Θα τους έδιωχνα ούτως ή άλλως. Εγώ νόμιζα ότι οι μιτσιοί ήταν καλοί, αλλά εν ήταν καλοί ούτε οι μιτσιοί, και εκ των υστέρων είπα «καλά έκαναν και έφυγαν όλοι», αλλά τον γέροντα τον έδιωξα κακήν-κακώς και του Λεμεσού ακόμα λίγο να του τες αστράψω.”.

Η συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου (ΕΔΩ)

Απάντηση στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου έδωσε σήμερα ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος.

Αναλυτικά:

Μέ πολλή θλίψη ἀναγκάζομαι νά γράψω αὐτά τά λίγα λόγια, γιατί στίς ἅγιες αὐτές μέρες καί στίς δύσκολες ὧρες ἀγωνίας καί τόσων ἄλλων σοβαρῶν προβλημάτων πού ταλανίζουν τόν κόσμο ὁλόκληρο διάλεξε ὁ προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μας νά κατασκανδαλίσῃ τόν πονεμένο λαό τοῦ Θεοῦ, λέγοντας τόσα ἄσχημα λόγια ἐναντίον τόσο ἐμένα ὅσο καί ἄλλων ἁγιώτατων ἀδελφῶν καί συνεπισκόπων.

            Εἰλικρινά, δέν μέ ἐνοχλεῖ ἡ ταπείνωση καί ὁ ἐξευτελισμός πού ἐπιχειρεῖ ὁ Μακαριώτατος εὐκαίρως – ἀκαίρως νά κάνῃ. Ἐξ΄ ἄλλου, ἔχω συνηθίσει ἀπό τότε πού ἤμουν νέος σέ αὐτή τή συμπεριφορά του ἀπέναντί μου, ἀλλά μέ πλήγωσε, γιατί ὅλα αὐτά πού λέει εἶναι ψέματα καί συκοφαντίες καί γιατί πάντα διαλέγει ἅγιες μέρες νά τά δημοσιεύει, λές κι ἔχει σκοπό νά σκανδαλίσῃ τόν λαό καί νά συντρίψῃ τό πνευματικό καί κατανυκτικό πνεῦμα τῶν ἁγίων ἑορτῶν, πού εἶναι μέρες ἀγάπης, εἰρήνης καί συγχώρεσης.

            Εἶμαι ὑποχρεωμένος, λόγῳ τῆς θέσεώς μου καί τῆς εὐθύνης μου ἔναντι τῆς ἀληθείας καί τῆς συνειδήσεως καί τοῦ σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν ἀδελφῶν μας, νά διαψεύσω εὐθαρσῶς ὅλα αὐτά πού εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί νά πῶ ὅτι λυποῦμαι πολύ γιά τό κατάντημα αὐτό τοῦ θεσμοῦ καί τῆς θέσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, πού μέχρι καί τόν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ἀνάγκασε νά διαψεύσῃ.

            Εἶναι ἐμφανές ὅτι ἡ προσπάθεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀποσκοπεῖ στό γνωστό «διαίρει καί βασίλευε» καί «ὁ νοῶν νοείτω»…

            Δυστυχῶς, ἡ ἀνάγκη μᾶς ἔσπρωξε αὐτές τίς ἅγιες μέρες νά ἀποκαταστήσωμεν τήν ἀλήθεια τῶν γεγονότων καί νά διαψεύσωμεν τά ὅσα ἀναληθῆ εἴπώθηκαν. Γι΄ αὐτό ζητοῦμε καί τήν κατανόηση καί συγχώρεση τῶν ἀδελφῶν μας.

Εὔχομαι σέ ὅλους χρόνια πολλά καί πλουσία τήν εὐλογία τοῦ δι’ ἡμᾶς γεννηθέντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

       †Ὁ Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος

Ἱερά Μητρόπολις Λεμεσοῦ

28 Δεκεμβρίου 2020