Απάντηση του Μητροπολίτη Τριφυλίας σε επιστολή πολιτών για ματαίωση λιτανείας Πολιούχου Αγίου Χαραλάμπους
Εκκλησία

Απάντηση του Μητροπολίτη Τριφυλίας σε επιστολή πολιτών για ματαίωση λιτανείας Πολιούχου Αγίου Χαραλάμπους

 
 

Απάντηση στην επιστολή πολιτών με θέμα τη ματαίωση της λιτανείας του Πολιούχου Αγίου Χαραλάμπους στα Φιλιατρά, εξέδωσε ο Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας Χρυσόστομος.

Αναλυτικά η απάντηση:

“Προσφιλέστατοί μοι,

Ὁ κορονοϊὸς εἶναι μιὰ μάστιγα ποὺ ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς βρεῖ γιὰ τὶς πολλὲς μας ἁμαρτίες.
Ὁφείλουμε νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουμε μὲ πολλὴ προσοχή, συντριβὴ καὶ μετάνοια, καὶ αὐτὴ ἡ ἀγωνιστική καὶ πνευματικὴ κατάσταση δύναται νὰ ἀναπληρώσει καὶ νὰ ὑπερκαλύψει τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ τὰ μυστήρια που δὲν εἴχαμε τὴν δυνατότητα νὰ συμμετάσχουμε.
Πολὺ θὰ τὸ ἤθελα νὰ μπορούσαμε νὰ λιτανεύσουμε τὴν εἰκόνα τοῦ πολιούχου μας, Ἁγίου Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ, ἀλλὰ αὐτό δέν εἶναι δυνατόν νά πραγματοποιηθεῖ, ἀφού δέν ὑπάρχει περίπτωση νά τηρηθοῦν τά προβλεπόμενα μέτρα, καθότι συμμετέχουν χιλιάδες ἄνθρωποι. .
Ὁ Ἅγιος δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ βόλτες καὶ περιφορὲς γιὰ νὰ θαυματουργήσει καὶ γιὰ νὰ μᾶς ἐνισχύσει.

Ζητάει ἀπὸ ἑμᾶς νὰ ἔχουμε μετάνοια καὶ νὰ τηροῦμε τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου μας, καὶ τότε ἀπλώνει τὴν Χάρη του καὶ διαφυλάσσει ὅλα τὰ παιδιά του, ὅπως τόσες φορὲς στὸ παρελθὸν ἔχει κάνει.
Ἦταν ἡ πίστη, ἡ μετάνοια τῶν αἰτούντων καὶ ἡ ἐν Χριστῷ ἑνότης τῶν προγόνων μας ποὺ ἔφερε σὲ κάθε περίπτωση, κατὰ τὸ παρελθόν, τὸ θαῦμα, καὶ αὐτὲς τὶς θεμελιώδεις ἀρετὲς ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι μας νὰ καλλιεργήσουμε σήμερα.
Ὁ Ἅγιός μας περιμένει, γιὰ νὰ συντελεσθεῖ τὸ θαύμα, τὴν ἐν μετανοίᾳ διόρθωσή μας, ἄνευ τῆς ὁποῖας ἀδυνατοῦν καὶ οἱ δυνατότατες πρεσβείες του πρὸς τὸν Κύριον.

Δὲν εἶναι πρέπον καὶ σωστὸν νὰ ἀντιγράφουμε ἐκείνους οἱ ὁποίοι ἀδιαφοροῦν γιὰ τὰ προβλεπόμενα ὑγειονομικὰ μέτρα τῆς διασπορᾶς αὐτῆς τῆς συμφορᾶς τοῦ κορονοϊοῦ, ἀφοῦ ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς διδάσκει «Τίμα ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε Κύριος» (Σοφία Σειρὰχ 38,1). Δηλαδὴ τίμα τὸν ἱατρόν, ὅπως τοῦ ἀρμόζει, ἔχων ἄλλωστε ὑπ’ ὅψιν σου τὰς υπηρεσίας του εἱς τὰς ἀνάγκας σου, διότι ὁ Κύριος ἔκαμεν αὐτόν.
Ὅντως ἔγινε ἡ ἁμαρτία μόδα, κατὰ τὸν Ἅγιον Παΐσιον, τὴν ὁποῖα ἀντὶ μετὰ βδελυγμίας νὰ τὴν ἀπορρίπτουμε, δυστυχῶς μετὰ προθυμίας τὴν ἀντιγράφουμε. Μᾶς διδάσκει ὅτι ἀπὸ τὸν Θεὸν πρέπει νὰ ζητᾶμε μετάνοια, ὁτιδήποτε ἄλλο καὶ νὰ ζητᾶμε, ἂν δεν ζητᾶμε μετάνοια καὶ ἂν δὲν ἀποκτήσουμε μετάνοια, δὲν μᾶς τὸ στέλνει.
Εἶχαμε προγραμματίσει γιά τήν ἐπέτειο τῶν διακοσίων χρόνων ἀπό τήν ἐθνική μας παλιγγενεσία ἔντεκα ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, ἐκ τῶν ὁποίων δέν ἔγινε οὔτε μία. Γιά ἕνα καί μοναδικό λόγο: Πάνω ἀπό ὅλα μέ ἐνδιαφέρει ἡ ὑγεία καί ἡ ἀκεραιότης τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας.
Ἄλλωστε τὸ ἄπειρον ἕλεος, ἡ εὐσπλαχνία καὶ ἡ ἀνοχὴ τοῦ Κυρίου μας διεφύλαξε μέχρι πρότινος τὴν ἐπαρχίας μας καὶ ἴσως ἦταν μία ἀπὸ τὶς λίγες χωρὶς κρούσματα, διασωληνομένους καὶ θύματα. Τώρα ὅμως, δυστυχῶς, καί ἡ ἐπαρχία μας καθημερινῶς προσμετρᾶ πολλά κρούσματα, διασωληνωμένους καί θύματα. Δὲν πρέπει νὰ ἐκπειράζουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Εἶχαμε στείλει ἐγκυκλίους ποὺ ἐπεξηγούσα, ἐρμήνευα καὶ ἀνέλυα τὶ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Ἐλπίζω στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς ποὺ θὰ ἐκκλησιαστήκατε νὰ τὶς προσέξατε κατά τήν ἀνάγνωση.
Ὡστόσο σᾶς ἐπισυνάπτουμε τήν ἐγκύκλιο, ἡ ὁποία θά ἀναγνωσθεῖ τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου μας σέ ὅλους τούς ἐνοριακούς ναούς καί θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἐπαρκέστατη γιὰ νὰ καλύψει τὰ ὁποιαδήποτε ἀναπάντητα ἐρωτήματά σας”.

ΠΗΓΗ: eleftheriaonline.gr

 

Women Bracelet | inspired.jewelry