Εκκλησία

Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης : «Σας το λέω, εάν δεν πάμε εμείς οι επίσκοποι φυλακή, δεν σώζεται η Ελλάς!»

Ως επίσκοπος που υπηρέτησε χρόνια Εκκλησία και γένος, τολμώ να πω, ότι από τη δεκαετία του ᾿60 άρχισε ένας διωγμός όχι λιγώτερο απηνής.

 

 

 

Ως επίσκοπος που υπηρέτησε χρόνια Εκκλησία και γένος, τολμώ να πω, ότι από τη δεκαετία του ᾿60 άρχισε ένας διωγμός όχι λιγώτερο απηνής.

 

Σκοτεινές δυνάμεις ζητούν να ξερριζώσουν μέσα από τον Ελληνικό λαό την πίστι στο Χριστό, που είνε αρρήκτως συνδεδεμένη με την πατρίδα. ― Διωγμός από το ραδιόφωνο, που μεταδίδει μηνύματα εναντίον της πίστεώς μας. ― Διωγμός από την τηλεόρασι, που είνε η χειρότερη των Βαλκανίων.

― Διωγμός από περιοδικά και εφημερίδες εν ονόματι της ελευθέρας εκφράσεως. ― Διωγμός από θεατρικούς θιάσους, τους οποίους ενισχύει με χρήματα του Ελληνικού λαού το κράτος, και δυστυχώς περιέρχονται τις πόλεις και διακωμωδούν ιερά και όσια. ― Διωγμός και με νόμους, όπως ήταν ο διαβόητος νόμος Τρίτση (1.700 του 1987 κατά της περιουσίας και της ανεξαρτησίας της Εκκλησίας) και τόσοι άλλοι.

Να δειλιάσουμε; Όχι!

Η ιστορία της Εκκλησίας μας είνε ιστορία αγώνων και ηρωισμού. Η Εκκλησία θα εξέρχεται πάντοτε νικήτρια. Οι διώκται της, αυτοί θα διαψευσθούν. Το βεβαιώνει η ιστορία. ― Επί Διοκλητιανού· έκοψε ο Διοκλητιανός νομίσματα, πάνω στα οποία έγραφε «Τέλος χριστιανισμού». Λάθος! Δεν πέρασαν λίγα χρόνια, ήρθε ο Μέγας Κωνσταντίνος, και σε λίγο η Εκκλησία έγινε η επίσημος θρησκεία της αυτοκρατορίας.

― Διωγμός έπειτα επί Ιουλιανού. Ζήτησε ν᾿ αναστήση την ειδωλολατρία· αλλά στο τέλος της ζωής του, υπό δραματικές συνθήκες, αναγκάστηκε να πη· «Νενίκηκάς με, Ναζωραίε». ― Διωγμός του χριστιανισμού κατά τη Γαλλική επανάστασι. Τότε ο Βολταίρος, ο πατριάρχης του αθεισμού, είπε, ότι σε λίγο κανείς δεν θ᾿ ανοίγη πλέον το Ευαγγέλιο.

Αλλά διεψεύσθη. Πως διεψεύσθη· το σπίτι του στο Παρίσι έγινε βιβλιοθήκη αγίων Γραφών! ― Διωγμός και στη Ρωσία επί Μαρξ και Λένιν και Στάλιν. Το αποτέλεσμα· τώρα εκάμφθη η σκληρότητά τους, το σιδηρούν παραπέτασμα υπέστη ρήγματα επί Κορμπατσώφ με την περεστρόικα και άνοιξαν δικλείδες εκτονώσεως. Διότι είδαν τη δύναμι της Εκκλησίας.

 

Δεν απελπιζόμεθα. Έχοντας όμως υπ᾿ όψιν αυτά πρέπει να ετοιμαζώμεθα να μαρτυρήσουμε!

Σας το λέω· εάν δεν πάμε εμείς οι επίσκοποι φυλακή, δεν σώζεται η Ελλάς!

Να μην πάω φυλακή για πορνεία, για κλοπή, για καταχρήσεις και άλλες άτιμες πράξεις· να πάω φυλακή για το Χριστό, για την αγία του Εκκλησία, θα είνε η αγιωτέρα ημέρα της ζωής μου. Μέχρι φυλακής!

Μιμηταί των μαρτύρων και των αγίων πατέρων. Και τότε η Εκκλησία πάλι θα νικήση.

Διότι όποιος πάει κόντρα με το Χριστό, θα γίνη στάχτη· αυτό το δίδαγμα μας δίδει σήμερα ο άγιος Παντελεήμων.

Εμείς να ποθούμε και να νοσταλγούμε την ουράνιο πατρίδα, στην οποία λάμπει ο αστήρ της Βηθλεέμ εις αιώνας αιώνων·

αμήν.