ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης: Κυριακή Β΄ Νηστειών – Αγ. Γρηγορίου Παλαμά – Έκκλησιαζόμεθα με συναίσθησι;

Θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς πῶ λίγα ἁπλᾶ λόγια μὲ τρόπο ποὺ ὅλοι νὰ μὲ καταλάβετε. Ὅταν, ἀγαπητοί μου, βρισκόμαστε στὸ ναό, ἐκτελοῦμε τὴν ἐν τολὴ τοῦΚυρίου «Ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου» (Ἔξ. 20,9)·

 

 

 

(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς πῶ λίγα ἁπλᾶ λόγια μὲ τρόπο ποὺ ὅλοι νὰ μὲ καταλάβετε. Ὅταν, ἀγαπητοί μου, βρισκόμαστε στὸ ναό, ἐκτελοῦμε τὴν ἐν τολὴ τοῦΚυρίου «Ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου» (Ἔξ. 20,9)· 

Εκτελοῦμε τὴν προτροπὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ποὺ διὰ τοῦ Δαυῒδ λέει· «Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν…» (Ψαλμ. 67,27).

 

Κυριακή Β΄ Νηστειών ( Αγ. Γρηγορίου Παλαμά)- Ἐκκλησιαζόμεθα μὲ συναίσθησι; (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστί… by aktines on Scribd

 

 

Πηγή: ΑΚΤΙΝΕΣ

error: Content is protected !!