Ενθρόνιση Ηγουμένης Ι. Μ. Θεομήτορος Ηλιουπόλεως
Εκκλησία

Ενθρόνιση Ηγουμένης Ι. Μ. Θεομήτορος Ηλιουπόλεως