Ορθοδοξία

Ορθοδοξία

Ορθοδοξία

Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom: Η Υπαπαντή του Χριστού

«Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμα σου ἐν εἰρήνῃ· ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτή ριόν σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς...

Διαβάστε περισσότερα