Ορθοδοξία

Αγιος ΜακάΆγιος Μακάριος ο Πάτμιος: Η θεραπεία του σεληνιαζομένου νέουριος ο Πάτμιος: Λόγος εις το ότι το να σεληνιάζεται κανείς και να πάσχει από τον δαίμονα, σημαίνει την υποδούλωσι στα θελήματα της σαρκός
Ορθοδοξία

Άγιος Μακάριος ο Πάτμιος: Λόγος εις το ότι το να σεληνιάζεται κανείς και να πάσχει από τον δαίμονα, σημαίνει την υποδούλωσι στα θελήματα της σαρκός

Ομιλία του Αγίου Μακαρίου του Πατμίου, σχετικά με το ότι το να σεληνιάζεται κανείς και να πάσχει...