Ορθοδοξία

Ορθοδοξία

Ορθοδοξία

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός: Το μυστήριο της βασιλείας του Θεού στην καρδιά μας

Είπεν ο Κύριος· «Ούτως εστίν η βασιλεία του Θεού, ως αν άνθρωπος βάλη τον σπόρον επί της γης, και καθεύδη και εγείρηται νύκτα και ημέραν, και ο σπόρος βλαστάνη...

Διαβάστε περισσότερα
Ορθοδοξία ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-Blog

Ο Θεός δεν ζητά συνηγόρους που προβάλλουν με τα λόγια τους την αξία του Χριστιανισμού

Πολλοί άνθρωποι φιλονικούν για την θρησκεία, γράφουν περί αυτής, μάχονται γι᾽ αυτή, λένε ότι είναι έτοιμοι να πεθάνουν χάριν αυτής, εκτός από το να ζούν...

Διαβάστε περισσότερα