Κήρυγμα

Το κήρυγμα της Κυριακής. Κηρύγματα εορτών

Κήρυγμα

Η μυστική επαφή με τον Χριστό – (†) Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης

Μόλις, ἀγαπητοί μου, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἶχε ἐπιστρέψει διωγμένος ἀπὸ τὴ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν, καὶ σπεύδει σὲ νέο καθῆκον. Διαρκὴς εὐεργεσία ἡ ζωή του...

Διαβάστε περισσότερα
You cannot copy content of this page