Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ: Τι λέμε όταν έχουμε πονηρές σκέψεις
Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ

Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ: Αν η ανθρωπότητα ζούσε με άλλες αρχές

 
 

Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ: Όταν ο άνθρωπος εκτρέπεται προς το κακό, τότε χάνει τον σύνδεσμο με τον Θεό, δηλαδή δημιουργείται ένα ρήγμα.

Όμως αυτό είναι μάλλον μονόπλευρο ρήγμα: είναι ρήγμα του άνθρωπου με τον Θεό και όχι του Θεού με τον άνθρωπο;

Ο Θεός ήρθε και έδειξε ότι Αυτός δεν θέλει να μάς εγκαταλείψει, αλλά ότι ο άνθρωπος απομακρύνεται.

Δηλαδή με την έννοια ότι ο Θεός δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο.

Αν η ανθρωπότητα ζούσε με άλλες αρχές, θα μπορούσε να θρέψει όλους τους ανθρώπους.

Οι πόροι πού δαπανώνται για τον πόλεμο, ακόμη και όταν δεν υπάρχει αυτός, υπερβαίνουν τους πόρους που θα ικανοποιούσαν τις ανάγκες όλων αυτών που πεθαίνουν.

Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ

Handmade Carved Earrings with Pearl | Aristocratic | inspired.jewelry