Άγιος Πορφύριος

Άγιος Πορφύριος: Πρέπει να γίνεις άξιος, για να προσευχηθείς.

Τι συμβουλεύει ο Άγιος Πορφύριος όταν αντιμετωπίζουμε άδικη κριτική
Να ζητάμε απ’ τον Θεό να γίνει το θέλημα Του στην ζωή μας

Να ζητάμε απ’ τον Θεό να γίνει το θέλημα Του στην ζωή μας

Οι προσευχές μας δεν εισακούονται, διότι δεν είμαστε άξιοι.

Πρέπει να γίνεις άξιος, για να προσευχηθείς.

Δεν είμαστε άξιοι, διότι δεν αγαπάμε τον πλησίον μας ως εαυτόν.

Το λέει ο ίδιος ο Χριστός:

«Εάν ουν προσφέρης το δώρον σου επί το θυσιαστήριον κακεί μνησθής ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφες εκεί το δώρόν σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και ύπαγε πρώτον, διαλλάγηθι τω αδελφώ σου και τότε ελθών πρόσφερε το δώρον σου».

Να πάεις πρώτα να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου, να συγχωρεθείς, για να γίνεις άξιος.

Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορείς να προσευχηθείς.

Αν δεν είσαι άξιος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.

Όταν τακτοποιήσεις όλες τις εκκρεμότητες και ετοιμασθείς, τότε πάεις και προσφέρεις το δώρο σου.

Άξιοι γίνονται όσοι επιθυμούν και λαχταρούν να γίνουν του Χριστού, όσοι δίνονται στο θέλημα του Θεού.

Να μην έχεις κανένα θέλημα, αυτό έχει μεγάλη αξία, είναι το παν.

Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα.

Το να μην έχομε κανένα θέλημα μπορεί να γίνει μ’ έναν τρόπο απαλό· με την αγάπη στον Χριστό και την τήρηση των εντολών Του.

«Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνός εστιν ο αγαπών με· ο δε αγαπών με αγαπηθήσεται υπό του Πατρος μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτώ εμαυτόν».

Χρειάζεται αγώνας. Έχομε να παλέψομε «προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου». Έχομε να παλέψομε με τον «λέοντα τον ωρυόμενον». Δεν επιτρέπεται στον αγώνα να επιτύχει ο πολυμήχανος.

Αυτό προϋποθέτει δάκρυα, μετάνοια, προσευχή, ελεημοσύνη, αίτηση με συνοδεία την εμπιστοσύνη στον Χριστό και όχι την ολιγοπιστία.

Μόνον ο Χριστός μπορεί να μας βγάλει απ’ τον κλοιό της ερημιάς.

Προσευχή και μετάνοια και ελεημοσύνη.

Δώστε έστω κι ένα ποτήρι νερό, αν δεν έχετε χρήματα.

Και να ξέρετε ότι όσο αγιάζεσθε, τόσο εισακούονται οι προσευχές σας…

Από το βιβλίο Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, «Βίος και λόγοι», έκδοση Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής, Χανιά.