Άγιος Πορφύριος

Ο Άγιος Πορφύριος προειδοποιεί

Ο Άγιος Πορφύριος και ο ταξιτζής
Ο Άγιος Πορφύριος προειδοποιεί ότι η αληθινή πνευματική ζωή απαιτεί μια γνήσια και σωστή σχέση με τον Χριστό, η οποία είναι θεμελιωμένη στην αγάπη και τον σεβασμό προς το πρόσωπο, και όχι σε ένα συστηματοποιημένο και τυπολατρικό πλαίσιο πνευματικότητας.

Ο Άγιος Πορφύριος για την Αίρεση και την Ορθόδοξη Εκκλησία

Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε:

«Οι μπερδεμένοι ψυχικά άνθρωποι γίνονται αιρετικοί. Η αίρεση όμως είναι σύστημα και, ως σύστημα που είναι, κάνει τους ανθρώπους δραστήριους, ενεργητικούς, μεθοδικούς. Η Εκκλησία μας όμως δεν είναι σύστημα. Είναι αγάπη, είναι σεβασμός προσώπου, είναι ελευθερία προσώπου, είναι ο Χριστός, είναι το παν».

Διαφορά μεταξύ Αίρεσης και Ορθόδοξης Εκκλησίας

 1. Η Αίρεση ως Σύστημα:
  • Η αίρεση λειτουργεί ως ένα οργανωμένο σύστημα που κάνει τους ανθρώπους δραστήριους και μεθοδικούς. Αυτή η συστηματικότητα δίνει μια ψευδαίσθηση πνευματικής ανάπτυξης και ενεργητικότητας.
 2. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως Ζώσα Πίστη:
  • Αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι απλώς ένα σύστημα. Είναι αγάπη, σεβασμός προς το πρόσωπο και ελευθερία του προσώπου. Η Εκκλησία είναι η ίδια ο Χριστός και περιλαμβάνει το παν στην πνευματική ζωή των πιστών.
 3. Η Σχέση με τον Χριστό:
  • Για να είναι κάποιος μεθοδικός και αποτελεσματικός μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πρέπει να έχει σωστή σχέση με τον Χριστό. Αυτή η σωστή σχέση είναι που καθορίζει την αληθινή πνευματική ανάπτυξη και την αυθεντική ενεργητικότητα.

Κίνδυνοι από Λανθασμένη Πνευματική Σχέση

 1. Σκληρότητα και Δηκτικότητα:
  • Χωρίς σωστή σχέση με τον Χριστό, ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει σκληρός, δηκτικός και αυστηρός, θεωρώντας εσφαλμένα ότι αυτό είναι πνευματικότητα.
 2. Ψευδής Πνευματικότητα:
  • Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να πιστεύει ότι εργάζεται για τον Χριστό, ενώ στην πραγματικότητα εργάζεται για τον διάβολο. Αυτός ο εσφαλμένος ζήλος οδηγεί σε μια ψευδή πνευματικότητα, που είναι χειρότερη από την αίρεση.

Ο Άγιος Πορφύριος προειδοποιεί ότι η αληθινή πνευματική ζωή απαιτεί μια γνήσια και σωστή σχέση με τον Χριστό, η οποία είναι θεμελιωμένη στην αγάπη και τον σεβασμό προς το πρόσωπο, και όχι σε ένα συστηματοποιημένο και τυπολατρικό πλαίσιο πνευματικότητας.