Άγιον Όρος

Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα : Η τελευταία ομιλία της Παναγίας

Όλη η κτίση αιωνίως δοξολογεί την Θεοτόκο
Η Παναγία μία ζωή ήταν σιωπηλή. Μέσα της όμως προσεύχονταν ακαταπαύστως!

Η Παναγία μία ζωή ήταν σιωπηλή. Μέσα της όμως προσεύχονταν ακαταπαύστως!

Η καρδιακή της προσευχή, δεν έχει μέτρο συγκρίσεως.

Είναι κάτι ακατανόητο για τους ανθρώπους, ακόμα και για τους αγγέλους, γι’ αυτό η Παναγία είναι πρύτανης όλων των καθηγητών της νοεράς προσευχής.

Λίγο πριν φύγει η Παναγία από τούτο τον κόσμο, οι μαθητές του Χριστού την παρακάλεσαν να τους κάνει μία και μοναδική διδασκαλία, ως πνευματική παρακαταθήκη.

Η Παναγία τους είπε:

  • Η ζωή είναι εμπόριο και ο άνθρωπος μοιάζει με έμπορο.

Μακάριος είναι εκείνος, που θα εμπορευτεί σωστά το χρόνο της ζωής του!

Εμπορεύσατε τη ζωή σας όπως είπε ο Υιός Μου, για να κερδίσετε την Βασιλεία των Ουρανών.

Με τον χρόνο άλλοι εξαγοράζουν – κάνοντας καλά έργα – την Βασιλεία των Ουρανών και άλλοι εξαγοράζουν με τον χρόνο – κάνοντας αμαρτίες – την κόλασή τους.

Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα