Advertisements
Άγιον Όρος

Διαμαρτυρία Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων σχετικά με την προβολή βλάσφημης ταινίας

Άγιον Όρος
Διαμαρτυρία Ἁγιορειτῶν Κελλιωτῶν Πατέρων σχετικὰ μὲ τὴν προβολή βλάσφημης ταινίας «Ἀδέσποτα κορμιὰ» στό Διεθνές Φεστιβὰλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 23.2//7.3.2024

Ἑβδομάδα τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ.

ΠΡΟΣ : Τὸν Ἀντιπεριφερειάρχη Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ

Περιφέρειας Κεντρικῆς Μακεδονίας κ.Χρήστο Μήττα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Τόν Περιφεριάρχη Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Ἀπόστολο Τζιτζικώστα.

ΘΕΜΑ : Διαμαρτυρία Ἁγιορειτῶν Κελλιωτῶν Πατέρων γιὰ τὴν ἀφίσα τοῦ ντοκιμαντὲρ-ταινίας «Ἀδέσποτα κορμιὰ» καὶ ὅλων τῶν παρεμφερῶν βλάσφημων ταινιῶν ἐντὸς τοῦ προγράμματος προβολῶν στὸ Διεθνὲς Φεστιβὰλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024.

Κύριε Ἀντιπεριφερειάρχα,

«Ὁ πολιτισμὸς δὲν θεραπεύει μήτε καὶ μειώνει τὴν ὠμότητα καὶ τὸν ἐγωϊσμὸ τῶν ἀνθρώπων, ἐνῷ συχνὰ τὰ αὐξάνει. Στὴ Δύση κυριαρχεῖ ἡ ταραχή. Ἡ αἰτία τῆς ταραχῆς εἶναι ποὺ γύρισαν τὴν πλάτη τους στὸν Θεὸ καὶ ἔστρεψαν τὸ πρόσωπό τους πρὸς τὸν Σατανᾶ. Πάντα ἡ ἴδια αἰτία, ἡ ἔκπτωση δηλαδὴ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἡ συμπόρευση μὲ τὸν σατανᾶ. Ὁ Θεὸς προειδοποιεῖ σοβαρὰ καὶ πατρικά, ἐνῷ ὁ σατανᾶς προβάλλει ψεύτικες εἰκόνες, προσελκύοντας κοντά του τοὺς ἄφρονες καὶ ἐλαφρόμυαλους. Μὲ τὰ φαρμακερά του γλυκίσματα ψαρεύει καὶ ἕλκει τοὺς ἡδυπαθεῖς καὶ κοντόφθαλμους».*

Μὲ τὰ λόγια ἑνὸς σύγχρονου Ἁγίου τῆς Ὀρθοδοξίας μας, καλούμαστε ὡς Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Πατέρες νὰ ἐκφράσουμε τόν ἀποτροπιασμό καὶ τὴν πνευματική ὀδύνη ποὺ μᾶς προκαλεῖ τὸ κάτωθι γεγονός : τὸ Διεθνές Φεστιβὰλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Ι.Δ.) κατὰ τὴν προσεχῆ Τρίτη ( 12 Μαρτίου [νέο ἡμ. ] καὶ ὥρα 8.00 μ.μ.) πρόκειται νά φιλοξενήσει τήν ταινία σκηνοθέτιδος ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἀδέσποτα κορμιά». Τὸ Ἱερό Σύμβολο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐπὶ τοῦ ὁποίου – σᾶς ὑπενθυμίζουμε – ἐσταυρώθη ὁ Λυτρωτὴς καὶ Σωτῆρας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ( τὸ ὁποῖο καθιερώθηκε καὶ ὡς ἐθνόσημο τῆς πατρίδας μας) ἀποτελεῖ κύριο σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς ἀφίσας τῆς ἐν λόγῳ ἀφηγηματικῆς ταινίας – ἕνα ἐξ ὁλοκλήρου βλάσφημο καί συκοφαντικό κακοτέχνημα – πού διαπομπεύει – ἐμμέσως πλὴν σαφῶς- τήν ἀποϊεροποίηση τοῦ προσώπου τῆς γυναίκας.

Ὑβρίζεται ὅμως πρωτίστως καὶ κυρίως τὸ Ἱερότερο Σύμβολο τῆς Ὀρθοδοξίας μας – Ὁ Τίμιος Σταυρός – μὲ τὴν ἔγκριση μάλιστα τοῦ ὑπουργείου ψηφιακῆς διακυβέρνησης καί μὲ χρήματα τοῦ χειμαζόμενου φορολογούμενου Ἑλληνο-Ὀρθοδόξου λαοῦ, ἐνῷ παράλληλα συντηροῦνται εὐθαρσῶς νόμοι ποὺ ἐπιτρέπουν τὴν ἐξύβριση τῶν Θείων –ἐπιλεκτικά καί μόνο κατά τῆς Ὀρθοδοξίας μας! Φυσικὰ, ἀποφεύγουν οἱ «καλλιτέχνες» νὰ ἐξυβρίσουν τὰ θεῖα κάποιας ἄλλης γνωστῆς καὶ ἀναγνωρισμένης θρησκείας (π.χ. Μωαμεθανισμὸς ἤ καὶ ἄλλες ….) διότι γνωρίζουν πολὺ καλὰ τὶ τοὺς περιμένει…!!!

Ἕως ἄρτι οἱ Ἕλληνες πρὶν καταστοῦν «Εὐρωπαῖοι» ἀπέδιδαν ὅ,τι καλὸν εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν Παναγία Μητέρα Του, εὐγνωμονοῦντες καὶ δοξολογοῦντες. Καὶ φθάσαμε στὴν παραπαίουσα καί ἀποχριστιανοποιημένη κοινωνία τῆς σημερινῆς δύστυχης Ἑλλάδας τῶν μνημονίων, ὅπως σήμερα τὴν κατήντησαν . χωρὶς παιδεία, ἠθικὲς ἀξίες, ἰδανικά καί χωρίς Θεό. Ὅ,τι διεστραμμένο καὶ ἀνώμαλο εἶναι πρόοδος διὰ τοὺς ἀποχριστιανοποιημένους ἐκκοσμικευμένους Ἕλληνες χωρὶς Θεό, ἄνευ διαμαρτυριῶν καί ἐκτιμήσεως τοῦ πνευματικοῦ κόστους. Μηδενισμός, βία, ἀναρχία, ἄκρατος ὑλισμὸς τὰ ἰδανικὰ τῆς ἐποχῆς μας. Χωρὶς Θεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται… Κατάληξις; Ἡ ἀπόλυτη δυστυχία, ἡ ἀπώλεια – κολασμὸς ἀθανάτων ψυχῶν!

Ἡ τέχνη καὶ ἡ ἐλευθερία περὶ αὐτὴν, ἀνενόχλητη πλέον δύναται νὰ βλασφημῇ καί νά συκοφαντῇ ὅ,τι Ὅσιον καὶ Ἱερόν ;;;

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι εἰς ἀνάλογη περίπτωση ἐν ἔτει 1988 ὁ Ἅγιος Παΐσιος μὲ πολλοὺς Ἁγιορεῖτες ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἐξῆλθε διαμαρτυρόμενος γιὰ τὴν βλάσφημη ταινία τοῦ Μ.Σκορτσέζε «Τελευταῖος Πειρασμός».

Ὡς ἐκ τούτου σᾶς ἐνημερώνουμε σχετικά μέ τὴν τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία-ἐν κοινῇ ἐκφράσει τῆς διαμαρτυρίας μας μέσῳ Ἁγιορείτη Κελλιώτη Πατέρα στὶς 23.2//7.3.2024 (ἡμέρα Πέμπτη, ὥρα 19:08 ) μὲ τὴν Γραμματεία Ὀργάνωσης Παραγωγῆς τοῦ Δ.Σ. τοῦ Διεθνοῦς Φεστιβὰλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κ. Ἑλένη Γιαννούδη, (σημειωτέον ὅτι ἐδόθη διαβεβαίωση μεταφορᾶς λεχθέντων στὴν Πρόεδρο τοῦ Δ.Σ. Ἐπιτελείου τοῦ Φεστιβὰλ κ. Ἐλευθερία Θανούλη).

Ἐπικεντρωνόμεθα ὅπως δοθεῖ ἰδιαίτερη προσοχή σ΄ ὅτι ἀφορᾶ τήν πρὸς συμμόρφωση ἀποφυγῆς παραπλήσιων καλλιτεχνικῶν συνεργασιῶν στὸ ἐγγὺς μέλλον, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ στάδιο ὑποβολῆς ὑποψηφιοτήτων-συμμετοχῶν, εἰδάλλως ἀποδεικνύεται ἐσκεμμένη ἠθικὴ αὐτουργία σ’ ὅτι ἀφορᾶ ὑπόθαλψη βλασφήμων καὶ συκοφαντῶν μέσῳ τοῦ περιεχομένου τῶν ταινιῶν.

Ἐπίσης, ἀξιοσημείωτη ἡ λίαν προσφάτως διενέργεια ἔνδικης διαδικασίας. **

Σὺν τοῖς ἄλλοις προτιθέμεθα ὅπως κοινοποιήσουμε τὶς τρέχουσες ἐνέργειές μας στὸ προεδρεῖο τοῦ Ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου καὶ ἐπί μέρους προέδρους ἐσωκοινοβουλευτικῶν καὶ ἐξωκοινοβουλευτικῶν κομμάτων καὶ πρὸς πᾶσα ἁρμόδια ὑπουργεῖα (Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ, Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, Τουρισμοῦ κ.ἄ.) μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν ἀπόδοση εὐθυνῶν καί κατὰ παντὸς ὑπευθύνου.

Ἐπιπροσθέτως, σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι οἱ διαμαρτυρίες τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν θὰ εἶναι ἀνάλογες τῶν περιστάσεων.

Δὲν πρόκειται νὰ δεχθοῦμε τυποποιημένες ἀπαντήσεις διότι δὲν τίθεται ἁπλῶς θέμα περὶ ἀνάρτησης ἢ μὴ τῆς ἐν λόγῳ βλάσφημης-συκοφαντικῆς ἀφίσας σὲ «φυσικοὺς ἢ ἠλεκτρονικοὺς χώρους , εἴτε στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης», ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀπόσυρση ὁλόκληρης τῆς ταινίας καὶ λοιπῶν τρεχουσῶν ταινιῶν, δρωμένων παραπλησίου βλάσφημου καὶ συκοφαντικοῦ περιεχομένου, τοὐλάχιστον μέχρι τὴν λήξη τῆς θητείας τοῦ ἐκλεγμένου Δ.Σ. μὲ τὴν ἐν λόγῳ πρόεδρο.

Ἐπικαλούμεθα τὶς εὐχὲς τῶν Θεσσαλονικέων Ἁγίων καὶ πρεσβεῖες τους ὅπως καταργήσουν τὰ ἀνίερα σχέδια τῆς πνευματικῆς σκλαβιᾶς τῆς πολυαγαπημένης μας Ὀρθόδοξης πατρίδος.

Κύριε Ἀντιπεριφερειάρχα,

Ἀναμένοντας τὶς ἐνέργειες σας σύμφωνα μὲ τὴν ἁρμοδιότητά σας,

ἀδελφικὰ σᾶς ὑπενθυμίζουμε τὰ λόγια τοῦ προαναφερθέντος Ἁγίου τῆς Ὀρθοδοξίας μας :

«Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲ διαθέτει ἕνα μικρὸ κομμάτι θέλησης

γιὰ νὰ σώσει τὸν ἑαυτό του,

ὁ Θεὸς δὲν τὸν σώζει βιαίως».***

Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Πατέρες.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

*”Ἁγιοπνευματικὲς διδαχὲς γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους”, Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΥΨΕΛΗ, Θεσσαλονίκη 2017, σελ. 105 – 106.

** Ἐφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, ἀριθμὸς φύλλου 6277(12877) / 8-3-2024.

***«Η τραγωδία της πίστεως», Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΥΨΕΛΗ, Θεσσαλονίκη 2017.