Άγιον Όρος

Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Μην έχεις αμφιβολίες

Ο άνθρωπος διορθώνεται με την αγάπη και τον ήμερο τρόπο
Μόνο αμέσως χτυπήστε την πόρτα του θείου ελέους και σίγουρα ο Χριστός θα σας ανοίξει.

Μην έχεις αμφιβολίες.

Μόνο αμέσως χτυπήστε την πόρτα του θείου ελέους και σίγουρα ο Χριστός θα σας ανοίξει.

Είναι αδύνατο να μην το κάνει.

Όσο περισσότερο Τον αγαπάς, τόσο περισσότερο θα λάβεις. Το μέγεθος του δώρου Του, είναι μεγάλο ή μικρό, εξαρτάται από την αγάπη σου, είτε είναι μεγάλη είτε μικρή.”

Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής