Άγιον Όρος

Οι Αγιορείτες Άγιοι που γιορτάζουν σήμερα 5 Δεκεμβρίου

Οι Αγιορείτες Άγιοι που γιορτάζουν σήμερα 5 Δεκεμβρίου
Αγιορείτες Άγιοι εορτάζοντες την 5η Δεκεμβρίου
karamanlis-2024 (5)

Αγιορείτες Άγιοι εορτάζοντες την 5η Δεκεμβρίου

Οσιομάρτυρες Καρεώτες

Άγνωστος αριθμός μοναχών και λαϊκών που μαρτύρησαν, για το σθένος που είχαν να υπερασπίσουν την Ορθοδοξία τους και να μη υποταχθούν στη μανία των λατινοφρόνων ενωτικών του Μιχαήλ Παλαιολόγου και του Ιωάννου Βέκκου. Ο τότε Πρώτος Κοσμάς κρεμάσθηκε και οι μοναχοί των Καρεών «ξίφει την κεφαλήν απετμήθησαν». Στον τόπο της ταφής τους, στον εξωνάρθηκα του ιερού ναού του Πρωτάτου, καίει ακοίμητη κανδήλα πάντοτε.


Πλήρη ασματική ακολουθία και παρακλητικό κανόνα προς τιμή τους συνέταξε ο ιερομόναχος Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης.
Η μνήμη τους τιμάται στις 5 Δεκεμβρίου.

Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης

Γέροντας του Λαυρεωτικού Κελλίου των Αγίων Αρχαγγέλων, του Ιάγαρη, Καρυών του Αγίου Όρους, που μέχρι σήμερα σώζεται, και του οσίου Νεκταρίου του Καρεώτου. Ήταν «ιδιώτης μεν κατά τον λόγον, κατά δε την αρετ΄’ην, άκρως γεγυμνασμένος». Ακόμη «στολισμένος με το διορατικόν και προγνωστικόν χάρισμα».
«Απέθανεν εν γήρει βαθεί ο τωόντι θεοφιλής Φιλόθεος, και απήλθε προς τον ποθούμενον Χριστόν». Ετάφη στο Κελλί του. Ακολουθία εποίησε ο υμνογράφος Γεράσιμος Μικραγιαμμανίτης.

Όσιος Νεκτάριος ο Καρεώτης

Γεννήθηκε στο Μοναστήρι (Βιτώλια) των σημερινών Σκοπίων. Ο πατέρας του, με τη συμφωνία της συζύγου του, αναχώρησε μαζί με τους δύο υιούς του, για την πλησιόχωρη μονή των Αγίων Αναργύρων Καστοριάς και όλοι μαζί αφοσιώθηκαν στους ασκητικούς αγώνες.


Ο Νεκτάριος όμως, ο κατά κόσμον Νικόλαος, ποθώντας την ανώτερη ζωή, ήλθε στο Άγιον Όρος και υποτάχθηκε στους οσίους Γέροντες Φιλόθεο και Διονύσιο, στο Κελλί των Αγίων Αρχαγγέλων, του Ιάγαρη επονομαζόμενο, στις Καρυές. Με μεγάλη αγάπη τήρησε μέχρι τέλους τις μοναχικές υποσχέσεις του.
Προ του τέλους του ο Θεός «εσυγχώρησε να πέση εις πολλάς και δεινάς ασθενείας του σώματος, τας οποίας υπομείνας ο μακάριος με άκραν μεγαλοψυχίαν, και ευχαριστίαν μεγάλην, και ζήσας ζωήν αληθώς οσίαν και αγιοπρεπή, με τέλος ειρηνικόν και θεάρεστον παρέδωκεν εις χείρας Θεού την μακαρίαν του ψυχήν».
Μετά τέσσερα έτη, κατά την ανακομιδή του λειψάνου του, το «εύρον γεμάτον από ευωδίαν άρρητον» και «προσερχόμενοι πολλοί μετ’ ευλαβείας, ελάμβανον αγιασμόν ψυχής και σώματος, και ησθάνοντο πνευματικήν ευωδίαν».


Μέρος του τιμίου λειψάνου του υπάρχει στη Μονή Διονυσίου.
Την ακολουθία του οσίου συνέθεσε ο μοναχός Θεοδώρητος Διονυσιάτης.

Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Χρόνια Πολλά & Καλό Στάδιο
orthodoxia.online

karamanlis-2024

 

Handmade Carved Ring Gold Finish with Green Agate Chips | Sensations | inspired.jewelry