Advertisements
Άγιον Όρος

Άγιον Όρος: Διαδικτυακός χαιρετισμός των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων στην σύναξη Αθηνών

Άγιον Όρος: Η προσφορά του στο Έθνος και στην Ορθοδοξία
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ν. ἡμ.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΓΑΜΟ», «ΥΙΟΘΕΣΙΑ» ΚΑΙ «ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ» ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ
Advertisements

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 30.1 //11.2.2024.

Τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ν. ἡμ.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΓΑΜΟ», «ΥΙΟΘΕΣΙΑ» ΚΑΙ «ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ» ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

Πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἀπευθύνουμε τόν ἐν Χριστῷ χαιρετισμό μας στὴν Ὀρθόδοξη Σύναξη στήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος κήρυξε τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖον : «Τοὺς μὲν οὗν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ Θεὸς τανὺν παραγγέλει τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖν» (Πράξ. Ἀποστ., κεφ.ΙΖ΄, στιχ.30).

Συναχθήκαμε, ἀγωνιζόμενοι τὸν Καλὸν Ἀγῶνα, γιὰ νὰ δηλώσουμε μὲ διαύγεια πνεύματος καί καθαρότητα συνείδησης τὴν παντελῆ ἀντίθεση καὶ τὴν σθεναρὴ ἀντίστασή μας στὴν βδελυκτὴ ἀπόφαση τῆς κάθε κυβέρνησης νὰ νομοθετήσει ὑπὲρ τοῦ «γάμου» «υἱοθεσίας» καὶ «τεκνοθεσίας» ὁμοφυλοφίλων ἀνδρῶν (ἀρσενοκοιτῶν, σύμφωνα μὲ τήν ὁρολογία τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου) καί ὁμοφυλοφίλων γυναικῶν, ὡς ἄκρον ἄωτον τῆς πνευματικῆς ἐρημώσεως ποὺ ἐπιφέρει ἡ λαίλαπα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Μία λαίλαπα, ἡ ὁποία ἐδῶ καί χρόνια μεθοδικά, ὑποχθόνια καὶ μέ ἐξ ὁλοκλήρου ἀντιχριστιανικούς νόμους ἐγκαθιστᾷ μία μοναδικὴ στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους τυραννία σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα ( οἰκονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά, ὑγειονομικά, θρησκευτικά), μά κυρίως πνευματικά.

Ἀκούσαμε πρόσφατα τίς διάφορες ἀπόψεις τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἐκπροσώπους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἱεραρχίας περί τοῦ «δικαιώματος» ἐλεύθερης ἐπιλογῆς τοῦ ἀνθρώπου ὡς πρός τόν γενετήσιο προσανατολισμό. Ἕνα «δικαίωμα» τὸ ὁποῖο ἀφ’ ἑνὸς τὶς προηγούμενες δεκαετίες εἶχε χαρακτηριστεῖ ὡς ψυχοπαθολογική διαταραχή ἀπὸ τὴν διεθνῆ ἐπιστημονική κοινότητα, καὶ ἀφ’ ἑτέρου ὡς ἡ πιό εὐφάμαρτη καὶ φρικτὴ διαστροφὴ τοῦ μεταπτωτικοῦ ἀνθρώπου σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Μίας Ἁγίας Ἀποστολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ἁπλὰ μᾶς ἀποκρύπτουν τὸν ἀπώτερο δόλιο σκοπὸ τους : ἀφοῦ ἀναβαθμίσουν τὸ περιβόητο «σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης» (τὸ ὁποῖο καλύπτει νομικῶς κληρονομικά, ἀσφαλιστικὰ καὶ λοιπὰ κοινωνικὰ δικαιώματα μεταξὺ τῶν συμβαλλομένων) σὲ πλήρη γάμο –μὲ τὴν ἤπια ἀντιμετώπιση τῆς Ἱεραρχίας-, ἀνοίγουν τὴν κερκόπορτα τῆς υἱοθεσίας καί τεκνοθεσίας τέκνων (τὸ δὲ τελευταῖο πραγματοποιεῖται μὲ τὴν ἐμπλοκὴ παρένθετης μητέρας)!!!

Advertisements

Πατέρες καί ἀδελφοί,

Οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς ἐν λόγῳ ἀντιεκκλησιαστικῆς καὶ ἀντιεθνικῆς στάσεως ὑπὲρ τῆς διαστροφῆς συμπεριφέρονται ὑπεροπτικὰ καὶ ἀλλαζονικά. Ἀντιθέτως, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἐκδικεῖται, οὔτε ἀνταποδίδει ὕβρι στὴν ὕβρι, λάσπη στὴν λάσπη, βία στὴ βία. Ἀλλὰ καὶ δὲν ἀνέχεται πάνω της κάθετι βρωμερό, διεστραμμένο καὶ κατ’ οὐσίαν βέβηλο, ὁμολογῶντας πάντα τὴν Ἀλήθεια.

Βουλευτὲς τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου,

Ποιός σᾶς εἶπε, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ ἡμῶν ἀναγνωρίζει «δικαίωμα» στὴ διαστροφή; Ὄχι μόνο τὸ καυτηριάζει, ἀλλὰ καὶ ἀποκόπτει- ἀφορίζει ὅλους τοὺς ἀμετανόητους τύπους, ποὺ αὐτοπροσδιορίζονται ἐλευθέρα βουλήσει ὡς ὁμοφυλόφιλοι, ἀλλὰ καὶ τοὺς προστάτες καί προωθητές αὐτῶν!

Αὐτὸ καυτηριάζει τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ τοῦ στόματος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή: «αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι….» (Ρωμ.κεφ.Α΄, στιχ.26-27). Ὄχι ἁπλῶς πενθεῖ ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὴ διαστροφή, ὄχι μόνο ὀφείλει νὰ χτυπήση πένθιμα τὶς καμπάνες, γιατί βρέθηκαν κόμματα καὶ βουλευτές νὰ προτείνουν νομιμοποίηση «γάμου» μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων, ἀλλὰ καὶ ὀφείλει νὰ ἀφορίση ἀμέσως ὅσους θεωρητικὰ ὑποστηρίζουν τὴν ὁμοφυλοφιλία, ὅσους ζοῦν προκλητικὰ καί ἀμετανόητα ὡς ὁμοφυλόφιλοι, ὅσους προπαγανδίζουν τὴν ὁμοφυλοφιλία, ὅσους θέλουν τελικά νὰ σοδομοποιήσουν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία…..

Ὁ ἀγῶνας ἄρνησης ἀποδοχῆς τοῦ ἐπικειμένου νομοσχεδίου-ἀνοσιουργήματος εἶναι κυρίως πνευματικός καί ψυχοσωτήριος. Ἀρνούμαστε γιὰ λόγους Πίστεως ἑνὸς ἐπιπλέον ἀντιεκκλησιαστικοῦ καί ἀντιεθνικοῦ νομοθετικοῦ ἐκτρώματος ποὺ προσπαθεῖ νὰ μᾶς πολιτογραφήσει στὸ σύστημα τοῦ ἀντιχρίστου. Ἀρνούμαστε νὰ δεχθοῦμε τὴν περαιτέρω πνευματικὴ λοβοτομὴ τοῦ Χριστεπώνυμου Ἑλληνορθόδοξου λαοῦ.

Ἐπαναλαμβάνουμε: μία μοναδικὴ ἐπιλογὴ ἔχουμε ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί: νὰ συμμορφωθοῦμε ὑπακούοντας στὸ θέλημα τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ὄχι τῶν ἀνθρώπων τοῦ μάταιου κόσμου τοῦ αἰῶνος τούτου, τὸ ὁποῖο εἶναι νὰ σωθῇ κάθε ἄνθρωπος, ἀφοῦ πρῶτα ἔλθῃ σὲ εἰλικρινῆ μετάνοια.

Ὁ Χριστός ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήση ( Ἀποκάλυψη, κεφ.ΣΤ΄, στιχ.2).

Ἀγωνίζεσθε τόν Καλόν Ἀγῶνα καί χαίρετε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίω καὶ Θεῷ ἡμῶν πάντοτε.

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ