ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Μπήκαμε στη Σαρακοστή – Μήπως να κάνουμε αυτό απόψε;

Μπήκαμε στη Σαρακοστή - Μήπως να κάνουμε αυτό απόψε;

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή αλλιώς η Σαρακοστή που σημαίνει «Μεγάλες 40 Ημέρες», είναι η πιο σημαντική περίοδος νηστείας στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο των Ορθοδόξων Χριστιανών, η οποία προετοιμάζει τους Χριστιανούς για τη μεγαλύτερη εορτή του εκκλησιαστικού ημερολογίου, το Πάσχα.

Λόγω της σημασίας της περιόδου της Σαρακοστής φυσικό είναι ο δρόμος των πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών να μην είναι στρωμένος με ροδοπέταλα καθώς “Στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν”. Ματθαίος ζ’ 14.

O Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης αναφέρει πως διάβολος μεταχειρίζεται πολλά κόλπα την Σαρακοστή και αυτό φυσικά το κάνει για να μας βγάλει από την οδό της μετανοίας που όλοι ανεξαιρέτως οι πιστοί οφείλουμε να ακολουθήσουμε αυτήν την περίοδο.

Θα μεταχειρισθή ο σατανάς ποικίλας παγίδας, όπως σας παραλύση, δια να εξασθενήσετε και να χάσετε το ηθικόν σας, πλην όμως και εσείς εννοήσατε την πονηράν τέχνην και λάβετε μέτρα αντιστάσεως. Το ότι δοκιμάζεσθε, τούτο είναι από τον Θεόν, διότι σας προγυμνάζει δια την μάχην, σας ψήνει, σας παιδαγωγεί. Όπως οι στρατιώται που γυμνάζονται εις τους κόπους της ασκήσεως εις τα γυμνάσια, εκεί πρώτα κάμνουν την θεωρίαν της μάχης και κατόπιν, όταν σαλπίση ή σάλπιγγα του πραγματικού πολέμου, γυμνασμένοι όντες ορμούν εις την μάχην με την εσωτερικήν συναίσθησιν, ότι γνωρίζουν πώς να πολεμήσουν, και είναι έτοιμοι να θυσιασθούν δια τον σκοπόν και την ιδεολογίαν των. Κατά παρόμοιον τρόπον και υμείς τώρα. Αφού εκλήθητε να γίνετε στρατιώται του Ιησού και να πολεμήσετε τον εχθρόν Του, ο Χριστός, σας γυμνάζει προς διαπίστωσιν της προς Αυτόν αγάπης σας, «τις εστι ο αγαπών με, ει μη ο τηρών τας εντολάς μου;» λέει ο Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης.

Φυσικά η μετάνοια και ο αγώνας κατά του πονηρού δεν είναι μόνο μια υπόθεση του νοός αλλά σε αυτόν τον αγώνα ο πιστός έχει πολλά όπλα τα οποία εάν τα χρησιμοποιήσει σίγουρα θα βγει νικητής.

Ένα από αυτά τα όπλα είναι και το Απόδειπνο.

Ο Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης συνήθιζε να λέει πως “Το απόδειπνο είναι μια ομπρέλα”

Αυτό το έλεγε διότι ο διάβολος πολλές φορές δεν χρησιμοποιεί μόνο τους λογισμούς για να κάμψει τον άνθρωπο, αλλά συνηθίζει να φέρνει “αναποδιές” στην καθημερινότητα μας, είναι ικανός να βάλει ακόμη και κακούς ανθρώπους να μας βλάψουν!

Έλεγε ο Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης ότι το Απόδειπνο είναι μία ομπρέλα, ή όποια ανοίγει και σκεπάζει όλη την οικογένεια από τα κακά πνεύματα πού υπάρχουν τη νύχτα, ότι απωθεί και τούς κλέφτες ακόμη και σε θωρακίζει ό Θεός μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Σε μια γυναίκα, μάλιστα, είχε επιμείνει όχι μόνο στην πρωινή προσευχή, τότε πού είμαστε ξεκούραστοι, αλλά και στη βραδινή, παρά την κόπωση της ημέρας πού προηγήθηκε. Της τόνισε:

– Το Απόδειπνο θα προσπαθείς να το λες κάθε βράδυ με τα παιδιά σου. Και πάντα θα διαβάζει ο ένας δυνατά, ενώ οι άλλοι θα συνοδεύουν… θα συμμετέχουν όλοι τέλος πάντων με κάποιον τρόπο. Ή, αν δεν γίνεται, να είστε όλη ή οικογένεια μαζί και ας το διαβάζει ο ένας.

Ο Άγιος γέροντας Παΐσιος έλεγε πως “Εάν δεν μπορής να διαβάσης ολόκληρο το Απόδειπνο, διάβασε το μισό ή το ένα τρίτο”

Γέροντα, λαϊκοί που ζουν πνευματικά, όταν γυρίζουν το βράδυ από την δουλειά κουρασμένοι, δυσκολεύονται να κάνουν το Απόδειπνο και στενοχωρούνται.

– Όταν επιστρέφουν αργά το βράδυ από την δουλειά και είναι κουρασμένοι, ποτέ να μην στριμώχνουν με άγχος τον εαυτό τους, αλλά πάντα με φιλότιμο να λένε στον εαυτό τους: «Εάν δεν μπορής να διαβάσης ολόκληρο το Απόδειπνο, διάβασε το μισό ή το ένα τρίτο» και να προσπαθούν άλλη φορά να μην κουράζωνται πολύ την ημέρα. Να αγωνίζωνται, όσο μπορούν, με φιλότιμο και να τα εμπιστεύωνται όλα στον Θεό, και ο Θεός θα ενεργήση. Ο νους πάντα να βρίσκεται κοντά στον Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη μελέτη.

Θα κλείσουμε το σύντομο αυτό κείμενο με τις ευχές μας για καλή Σαρακοστή και καλόν πνευματικό αγώνα-στάδιο αλλά και με τα λόγια του Γέροντα Εφραίμ Φιλοθεΐτη που λέει:

Μη κάμπτεσθε καθόλου. Μείνατε στερεοί εις τον άγιον σκοπόν. Μείνατε κοντά εις τον Ιησούν δια να ζήσετε την πνευματικήν ευτυχίαν. Ουδεμία ευτυχία υπάρχει εκτός μιας και αυτή εν τω Χριστώ. Αι νομιζόμεναι ευτυχίαι εκτός Χριστού, λέγονται καταχρηστικώς, εφ’ όσον αποκτώνται με ένοχα μέσα και διότι τελειώνουν εντός ολίγου και οδηγούν τον άνθρωπον εις την αιώνιον δυστυχίαν. Αγωνίζεσθε, τέκνα μου, οι άγγελοι πλέκουν στεφάνια με λουλούδια του παραδείσου. Ο Χριστός μας τα λογίζεται εις μαρτύριον. Τι ωραιότερον να μαρτυρή κανείς δια τον Χριστόν!

Την ακολουθία του Αποδείπνου θα την βρείτε εδώ

Σύνταξη-Σχολιασμός: orthodoxia.online