ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Ευχή στον άγιο πρωτομάρτυρα Στέφανο

Ευχή στον άγιο πρωτομάρτυρα και Αρχιδιάκονο Στέφανο από το Μέγα Προσευχητάριο

Κύριε παντοκράτορα, Θεέ μας, αγαθέ και φιλάνθρωπε, εσύ που αξίωσες τον πιστό σου δούλο Στέφανο να γίνει ο πρώτος των διακόνων και των μαρτύρων, με τις ευπρόσδεκτες πρεσβείες του χάρισέ μας, σε παρακαλούμε, υπομονή, ώστε σύμφωνα με το παράδειγμά του να αγαπούμε τους εχθρούς μας, και σε όλα τα παθήματά μας να ατενίζουμε στον ουρανό και με την πίστη να βλέπουμε τη δόξα που μέλλει να φανερωθεί από εκεί.

Και γεμίζοντας από το Άγιο Πνεύμα να μαθαίνουμε να κάνουμε το καλό σ’ αυτούς που μας κατατρέχουν και να προσευχόμαστε γι’ αυτούς. Και έτσι, φρουρούμενοι από την ουράνια χάρη σου και τελώντας τη σεπτή μνήμη του, να αξιωθούμε να γίνουμε συμμέτοχοι των αμάραντων στεφανιών που έχουν ετοιμαστεί στον ουρανό για τους αγίους σου.

Με τη χάρη του Ιησού Χριστού τού Κυρίου μας, μαζί με τον οποίο, και με το ζωοποιό σου Πνεύμα, είσαι ευλογητός τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Από το βιβλίο: Α. Σιμωνώφ, ΜΕΓΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ, μέρος Η’, Δεκεμβρίου 27 και 29.

Μετάφραση για την Κ.Ο.