Ειδοποιήσεις-Notifications-Εγγραφή και Απεγγραφή

Ειδοποιήσεις-Notifications

Σχετικά με την εγγραφή και απεγγραφή από τις ειδοποιήσεις σημαντικών άρθρων

Η εγγραφή στις ειδοποιήσεις σημαντικών άρθρων ώστε αυτά να εμφανίζονται άμεσα στον υπολογιστή ή στο κινητό σας γίνεται πολύ απλά πατώντας το κόκκινο κουμπί με την μορφή καμπάνας στην κάτω δεξιά μεριά της ιστοσελίδας.

Ειδοποιήσεις-Notifications-Εγγραφή και Απεγγραφή | orthodoxia.online | | | | orthodoxia.online

Όταν το κουμπί πατηθεί μας εμφανίζεται η ένδειξη εγγραφή στις ενημερώσεις άρθρων την οποία επιλέγουμε επίσης και αυτό ήταν όλο.

Ειδοποιήσεις-Notifications-Εγγραφή και Απεγγραφή | orthodoxia.online | | | | orthodoxia.online

Η διαγραφή είναι εξίσου εύκολη απλά πατώντας το κόκκινο κουμπί με την μορφή καμπάνας στην κάτω δεξιά μεριά της ιστοσελίδας και επιλέγοντας διαγραφή από τις ενημερώσεις άρθρων.

Ειδοποιήσεις-Notifications-Εγγραφή και Απεγγραφή | orthodoxia.online | | | | orthodoxia.online

Για τους χρήστες που είχαν εγγραφεί στις ειδοποιήσεις της ιστοσελίδας με την παλαιά της μορφή και λαμβάνουν διπλές ειδοποιήσεις.

Για να σταματήσουν οι διπλές ειδοποιήσεις ακολουθήστε τα εξής βήματα ακριβώς όπως τα παραθέτουμε.

Βήμα 1 . Πατήστε τις τρεις τελείες που βρίσκονται σε κάθετη διάταξη στο δεξί άνω άκρο της οθόνης σας.

Ειδοποιήσεις-Notifications-Εγγραφή και Απεγγραφή | orthodoxia.online | | | | orthodoxia.online

Βήμα 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις στο παράθυρο που άνοιξε.

Βήμα 3. Επιλέξτε Σύνθετες στο παράθυρο που άνοιξε.

Βήμα 4. Επιλέξτε Ρυθμίσεις περιεχομένου.

Βήμα 5. Επιλέξτε Ειδοποιήσεις.

Βήμα 6. Στο παράθυρο που άνοιξε αναζητήστε στην ενότητα Επιτρέπεται το http://www.orthodoxia.online πατήστε τις τρεις τελείες που βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά δεξιά και επιλέξτε κατάργηση.