ΒΙΝΤΕΟ

Το Ουκρανικό Εκκλησιαστικό Ζήτημα

Μητροπολίτης Αλκαροχωρίου Ανδρέας: Αυτοκέφαλο Ουκρανίας - Θεραπεία πνευματικού προβλήματος
Το Ουκρανικό Εκκλησιαστικό Ζήτημα - Ζωντανή συζήτηση

Ο Πανεπιστημιακός Νίκος Αδάμου, (The City University of New York) συζητά με τους Αλέξανδρο Μασσαβέτα, συγγραφέα και Αναστάσιο Βαβούσκο Δικηγόρο, για το Ουκρανικό Εκκλησιαστικό Ζήτημα με αφορμή το βιβλίο του κ. Μασσαβέτα ¨Η Τρίτη Ρώμη” και του κ. Βαβούσκου “Το Ουκρανικό Ζήτημα”.

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση