ΒΙΝΤΕΟ

Ποιους δεν μνημονεύω στη Θεία Λειτουργία

Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά – Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης
Ποιους δεν πρέπει να μνημονεύουμε στη Θεία Λειτουργία;

Ποιους δεν πρέπει να μνημονεύουμε στη Θεία Λειτουργία;

Μπορούμε να δίνουμε ονόματα μη ορθοδόξων ή μουσουλμάνων ή άλλων θρησκειών ή αιρέσεων να μνημονεύονται στην Θεία Λειτουργία;

Η μνημόνευση ονομάτων στην Θεία Λειτουργία, είναι τα ονόματα των ζώντων και των κεκοιμημένων που μνημονεύει ο ιερέας στην διάρκεια της Προσκομιδής που τελείται μέσα στον Όρθρο.

Ο ιερέας για κάθε όνομα ζωντανού είτε κεκοιμημένου εξάγει από το πρόσφορο ένα «ψίχουλο» που συμβολίζει την ψυχή του.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ο ιερέας ρίχνει αυτά τα ψίχουλα των ψυχών μέσα στο Άγιο Ποτήριο και παρακαλεί τον Χριστό να ξεπλύνει με το Αίμα του τις ψυχές των ανθρώπων που μνημόνευσε.

«Ἀπόπλυνον, Κύριε, τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἐνθάδε μνημονευθέντων δούλων σου τῷ αἵματί σου τῷ ἁγίῳ· πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων. Ἀμήν».

You cannot copy content of this page