ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τίμιος Σταυρός πως φτιάχτηκε και τι συμβολίζει;

Ο Τίμιος Σταυρός πως φτιάχτηκε και τι συμβολίζει;
Ο Τίμιος Σταυρός πως φτιάχτηκε και τι συμβολίζει;

Για ποιο λόγο σταυρώθηκε ο Χριστός πάνω σε σταυρό; Τι συμβόλιζε πριν ο σταυρός και τι συμβολίζει μετά την σταύρωση του Χριστού;

Από τι είναι φτιαγμένος ο Τίμιος Σταυρός του Ιησού Χριστού μας;

Πως συνδέεται ο σταυρός του Χριστού μας με την Παλαιά Διαθήκη;

Για ποιο λόγο επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος σταυρός για να σταυρωθεί ο Ιησούς Χριστός;

Πως συνδέεται η Αγία Τριάδα της Παλαιάς Διαθήκης με τον Τίμιο Σταυρό;

Για ποιο λόγο κάνουμε το σταυρό μας; Τι συμβολίζει ο σταυρός που κάνουμε; Ποια προσευχή πρέπει να λέμε την ώρα που κάνουμε το σταυρό μας;