ΒΙΝΤΕΟ

Έχουμε την ελπίδα μας στον Κύριο

Αρχ. Ιερόθεος Λουμουσιώτης : Γιατί δεν καταλάβαμε πως γεννήθηκε ο Χριστός
Αρχ. Ιερόθεος Λουμουσιώτης, Ιεροκήρυκας Ι.Μ. Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης: Δεν φοβόμαστε τίποτε από τα ανθρώπινα και εχουμε την ελπίδα μας στον Κύριο

Αρχ. Ιερόθεος Λουμουσιώτης, Ιεροκήρυκας Ι.Μ. Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης: Δεν φοβόμαστε τίποτε από τα ανθρώπινα και έχουμε την ελπίδα μας στον Κύριο

Τίποτα από αυτά που ο “άρχων του κόσμου τούτου” θέλει να επιβάλει δεν έχει καμία δυναμική πάνω μας.

Σύντομο μήνυμα από τον Αρχ. Ιερόθεο Λουμουσιώτη.